Knowledge base

Qualtrics LTI (3)

Canvas LTI integration for Qualtrics

Portflow (EN) (6)

Knowledge base for Portflow by Drieam. The process of working with Portflow can be divided into 4 steps: build & organize the portfolio, upload evidence, share & collect feedback, and lock & submit the portfolio.

Portflow (NL) (6)

Kennisbank voor Portflow. Het proces van werken met Portflow kan onderverdeeld worden in 4 stappen: bouwen & Indelen van het portfolio, bewijs uploaden, delen & feedback verzamelen en vergrendelen & inleveren van het portfolio.