Labels

Modified on Fri, 02 Sep 2022 at 11:14 AM

Samenvatting

Labels kunnen worden gebruikt als een manier om studenten te categoriseren en te filteren binnen StudyCoach. Labels kunnen worden toegekend aan studenten door coaches, opleidingscoaches en managers. Labels zijn niet zichtbaar voor studenten noch voor docenten. 

Waarde

Labels zijn van waarde omdat ze de begeleiding van studenten efficiënter kunnen maken voor coaches, opleidingscoaches en managers. Labels kunnen structureel worden ingezet (bijvoorbeeld: 'Klas A') maar ook didactisch (bijvoorbeeld: 'Bijles voor Statistiek'). Daarnaast kunnen labels worden gebruikt door coaches, opleidingscoaches en managers om samen te werken aan de begeleiding van een student (bijvoorbeeld: 'Student doorverwezen').

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager
Inhoudsopgave

Labels creëren


➤ Labels (aan meerdere student) toewijzen en/of verwijderen

Studenten filteren met labels


➤ Zichtbaarheid van labelsLabels creëren

Labels kunnen alleen aangemaakt worden door managers op rootaccount of sub-account niveau. Het is mogelijk om een label aan te maken door op de blauwe tekst 'Labels beheren' te drukken op het tabblad 'Studenten' in het managersoverzicht. Hier kan de manager nieuwe labels aanmaken door op de knop 'Maak een nieuw label' te klikken. Bedenk een naam voor het label en kies een kleur. Door in het typegedeelte te klikken bij de kleur, komt een gemakkelijke kleurkiezer tevoorschijn. Hier kan een nette kleur worden geselecteerd of een kleurcode worden ingevoerd waardoor het dashboard er meer gebalanceerd uit zal zien. Bepaal daarnaast aan welk (sub-)account het label moet worden toegewezen en druk op 'Opslaan'. Op deze pagina kan een label bewerkt worden en ook worden verwijderd.

  TipOp zoek naar best practices voor jouw label-architectuur? Kijk dan eens naar het verhaal van ELTE. 


Labels toewijzen en/of verwijderen

Als coach, opleidingscoach of manager kun je label(s) aan een student toekennen door op het label-icoon naast de naam van een student te klikken. Daarna kun jij op twee manieren het label selecteren dat je wilt toekennen:

  1. Scroll naar beneden in de lijst van bestaande labels.
  2. Begin de naam van het juiste label in te typen. De naam zal dan automatisch verschijnen.

Selecteer het juiste label en klik op het vinkje. Dit label verschijnt dan onder de naam van de student. Het is mogelijk om op dezelfde manier meerdere labels aan één student toe te voegen. Door op het kruisje binnen het label te klikken wordt het label verwijderd bij de student.

Wil jij een label of meerdere labels aan meerdere studenten tegelijkertijd toevoegen? Selecteer dan de checkboxes voor de profielfoto's van de studenten aan wie je een label wilt toewijzen. Selecteer vervolgens 'label toewijzen' bovenaan de pagina:


Studenten filteren met labels

Om snel en efficiënt studenten te kunnen raadplegen die aan een bepaald label zijn toegewezen, kan een coach, opleidingscoach en/of manager filteren op labels door op de label-knoppen bovenaan de pagina klikken. Een actief filter is herkenbaar aan de gevulde kleur in plaats van slechts met kleur omrand. De studenten die aan dat label zijn toegewezen worden vervolgens op het dashboard getoond. 


Met de en/of toggle kan er bepaald worden hoe het filter moet werken. 

Als deze op 'En' staat worden alleen studenten getoond die alle geslecteerde labels hebben.

Bij 'Of' worden alle studenten getoond met één van de labels.Zichtbaarheid van labels

Labels zijn niet zichtbaar voor studenten en docenten

Of ze zichtbaar en bruikbaar zijn voor de managers, opleidingscoaches en coaches hangt af van het (sub-)account waarin de labels aangemaakt zijn. Wanneer een label wordt aangemaakt door een manager in een root-account of sub-account dat hoger in de hiërarchie staat dan jouw eigen manager-account, dan wordt dit label gemarkeerd als 'inherited'. Dit betekent dat het label automatisch zichtbaar is en gebruikt kan worden in jouw eigen StudyCoach omgeving. Je kunt dit label niet zelf aanpassen of verwijderen. Alleen de aanmaker van het label is bevoegd om een label te wijzigen of te verwijderen.

Als je een label wil maken dat alle coaches, opleidingscoaches en managers in jullie hoofd- of sub-account kunnen gebruiken, kun je (als hoogste account in de hiërarchie) een label maken dat dan geërfd zal worden door alle (sub)accounts die bij uw account horen.


  

 Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article