Studentdashboard

Modified on Wed, 07 Feb 2024 at 01:56 PM


Samenvatting

Het dashboard biedt inzicht in leergedrag en -resultaten over curssussen heen met triggers en motivatie voor de student (om meer eigenaarschap te nemen) en een basis voor de coach om gegevens te gebruiken voor de tussentijdse evaluaties. 

Waarde

Het student dashboard biedt heldere en relevantere inzichten over activiteit en voortgang van de student.

Rollen

StudentTeacherCoachOpleidingscoachManagerInhoudsopgave

  Het studentdashboard in een notendop

  Activiteiten


  Actieve cursussen

  Leerdoelen


Het studentdashboard in een notendop

Studenten, coaches en opleidingscoaches kunnen in StudyCoach per student het dashboard raadplegen. 


StudyCoach is erop gericht zelfgereguleerd leren te stimuleren. Het dashboard biedt meer waarde aan studenten en coaches in het proces om studenten te helpen eigenaarschap te nemen over hun eigen leren en voortgang richting succes. Met heldere en relevantere inzichten over activiteit en voortgang van de student biedt StudyCoach handvatten aan studenten en coaches. 


De onderstaande afbeelding toont het studentdashboard vanuit het perspectief van een coach. Een coach ziet dit per student. Als student zelf is dit de landingspagina van StudyCoach.

Ipsatieve vergelijkingen

Ipsatief betekent self-referent. In het StudyCoach dashboard worden de activiteiten van de student vergeleken met activiteiten uit eerdere periodes. Dit geeft in situaties van toenemende diversiteit in gevolgde leerroutes en flexibiliteit van onderwijs veel relevantere inzichten dan vergelijkingen van data met andere studenten uit een groep, omdat iedere student persoonlijke leerervaringen en -activiteiten heeft.


Focus op motivatie en eigenaarschap

Erkennen van successen en groei vormt een cruciaal onderdeel in het dashboard om de student te motiveren en de aantrekkelijkheid van de applicatie voor de student te vergroten.


Inzicht in activiteiten, cursussen en leerdoelen

Het dashboard geeft inzicht in drie heldere componenten van leerresultaten: activiteiten, cursussen en leerdoelen. 

- Onder activiteiten wordt met een samenvatting van relevante data-inzicht geboden in leeractiviteiten in Canvas. 


- Onder cursussen wordt inzicht gegeven in voortgang en een aantal statistieken, zoals huidig cijfer, aantal participaties en het aantal ingeleverde opdrachten.
 

- Onder leerdoelen wordt per groep leerdoelen (bv. leeruitkomst of werkproces) de beheersing van onderliggende leerdoelen en daarmee voortgang richting meesterschap getoond in een radardiagram.Activiteiten

 1. Best beoordeelde opdracht
  Best beoordeelde opdracht in de geselecteerde periode. Aan de achterkant worden beoordelingen teruggebracht naar een percentage zodat opdrachten die een score kunnen hebben van 1-5, onvoldoende-voldoende-goed, 0-10 of 1-12 toch vergeleken kunnen worden. 
  De naam van de opdracht linkt naar opdracht in Canvas. Als er geen beoordeling is in de periode is dit vlak leeg. 
  Let op: Om hier opdrachten te zien, moet de data synchronisatie voor Inlevergedrag aanstaan. 
  Met de permissie 'Cijfers' (in Rechten) kan ingesteld worden voor welke rollen en accounts het blok zichtbaar is. Staat de permissie uit voor alle accounts waar de student cursusinschrijvingen heeft, dan is dit blok niet zichtbaar. 

 2. Opdrachten ingeleverd
  Aantal opdrachten ingeleverd in de geselecteerde periode / aantal opdrachten met een deadline in de geselecteerde periode. Als er geen opdrachten met een deadline zijn in deze periode is dit vlak leeg. Als de permissie 'Inlevergedrag' uit staat, is dit blok niet zichtbaar.

 3. Participatie
  Participatie in de geselecteerde periode vergeleken met de voorgaande periode in een percentage berekend met het absolute aantal dat ook in de tooltip te zien is. Als er geen activiteit is geweest in de geselecteerde periode is dit vlak leeg. Als de permissie 'Participatie & paginaweergave' uit staat, is dit blok niet zichtbaar.

 4. Aantal activiteiten
  Het aantal activiteiten in Canvas verspreid over de geselecteerde tijdsperiode per dag/week.
  Activiteiten zijn een optelsom van participaties (deelnames en paginaweergave) zoals ook in Canvas Analytics. 

 5. Top leerdoelen
  De Top 3 best beoordeelde leerdoelen in de geselecteerde periode. Kleur wordt gebaseerd op het percentage van de levels en/of meesterschap behaald is of niet (blauw vs groen (behaald). Wanneer er minder dan 3 zijn, wordt hier een empty state getoond. Als de permissie 'Leerresultaten' uit staat, is dit blok niet zichtbaar.


  Ben jij een manager en wil je meer weten? Bekijk dan het artikel 'Canvas datasynchronisatie' het artikel 'Rechten'. Actieve cursussen

Hier worden alle cursussen met actieve inschrijvingen in de huidige c.q. actieve periode weergegeven. De activiteiten periode filter heeft hier geen invloed op. Alle getoonde informatie komt uit de Canvascursus.
Per cursus wordt het volgende getoond:


 1. Cursusafbeelding
  Als er een afbeelding voor de cursus is ingesteld in Canvas, wordt deze ook in StudyCoach getoond.

 2. Cursusnaam

 3. Huidige eindcijfer
  Huidige eindcijfer van de cursus. Klik als student of waarnemer door naar de cijfers in de Canvascursus om te zien hoe dit is opgebouwd. StudyCoach neemt het beoordelingsschema van de cursus over.

 4. Participatie
  Aantal participaties in de cursus in een absoluut getal. Als er (nog) geen participatie is, wordt hier een 0 getoond. Als de permissie 'Participatie & paginaweergave' voor dit account uit staat, is dit element niet zichtbaar.

 5. Opdrachten (inlevergedrag)
  Voortgang in het aantal gepubliceerde opdrachten binnen de cursus (ongeacht of ze meetellen voor het eindcijfer of niet). Met het aantal open in grijs en aantal ingeleverde opdrachten (ongeachte beoordeling) in groen en in procenten. Wanneer opdrachten met een deadline: Te laat ingeleverd in oranje. Niet ingeleverd/ontbrekend in rood (niet ingeleverd telt dan ook niet mee).
  Opdrachten met 'Niets inleveren’ of 'Op papier' tellen als ingeleverd zodra er een cijfer is gegeven. Als iemand is 'vrijgesteld' telt een opdracht eveneens als ingeleverd. Wanneer een opdracht beoordeeld wordt met onvoldoende, telt deze als ingeleverd en verschijnt dus in het inlevergedrag als groen.

 6. Bekijk alle cursussen
  Link naar de tab met alle cursusinschrijvingen van de student.


Leerdoelen


Hier worden alle laagste leerdoel groepen gelinkt aan cursussen van een student weergegeven. Iedere groep bestaat uit meerdere leerdoelen. Naast de naam zie je het aantal behaalde leerdoelen onder de groep. Per groep wordt er één diagram getoond. Op de assen de leerdoelen onder de groep. In de cirkel het beheersingsniveau. Iedere punt toont de huidige eindbeoordeling van het leerdoel per cursus. 


Om dit onderdeel zo goed mogelijk te laten aansluiten op flexibel onderwijs kunnen de student en (opleidings)coach zelf instellen of onderstaand element getoond wordt of niet:  

 1. de verbindingslijn tussen de hoogste beoordelingen
 2. de voortgangsbalk met aantal behaalde leerdoelen (op basis van hoogste beoordeling per leerdoel)
 3. het standaard open- of dichtklappen van alle leerdoelgroepen.


  

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article