Canvas datasynchronisatie

Modified on Tue, 28 Nov 2023 at 04:57 PM

Samenvatting

Sub- en root-accountmanagers kunnen in de instellingen in het tabblad Canvas datasynchronisatie configureren welke data wordt gesynchroniseerd naar StudyCoach. Zij kunnen ook de periodes en (sub-)accounts beheren waarover de synchronisatie plaatsvindt.

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager 
✓*

* Sommige instellingen zijn niet beschikbaar voor managers op sub-account niveau.


Inhoudsopgave

  Learning Analytics

  Periodes

  Accounts


Learning Analytics

Als manager kun je instellen welke Learning Analytics uit Canvas mogen worden gesynchroniseerd voor welk(e) (sub-)account(s). Je kunt instellen per (sub-)account of de Gedragsindicatoren (Paginaweergave, Participatie en Inlevergedrag), Leerresultaten en Cijfers gesynchroniseerd mogen worden.

De manager kan uit drie synchronisatie-opties kiezen:

 1. Ingeschakeld 
 2. Uitgeschakeld
 3. Overgenomen van bovenliggend account, oftewel: volgt de instellingen van het bovenliggende account, ook wanneer deze veranderen


⚠ Let op: Wanneer je als root-account manager de instellingen van 'Alle accounts' aanpast, worden deze instellingen daadwerkelijk in alle accounts overgenomen. Dit kan problematisch zijn wanneer een sub-accountmanager reeds bewust andere instellingen had ingesteld op sub-accountniveau. Wees als root-accountmanager dus uiterst voorzichtig met het aanpassen van instellingen voor 'Alle accounts' omdat deze instellingen op alle onderliggende accounts worden overgenomen. 


Een instelling die op root-accoutniveau is uitgeschakeld, kan wel worden ingeschakeld op sub-accountniveau. Sub-accountmanagers hebben enkel toegang tot het aanpassen van de Learning Analytics instellingen van hun eigen sub-account.  


Periodes

StudyCoach is opgebouwd vanuit de chronologische structuur van Canvas met periodes. De root-accountmanager kan via Canvas datasynchronisatie bij Periodes instellen welke data wordt gesynchroniseerd middels de volgende instellingen:

 • Huidige 
  De manager kan één periode instellen als huidige periode. Deze periode verschijnt als default in de filter rechts bovenin de pagina's van alle gebruikers. Deze filter beïnvloedt de Studentenlijst.
 • Actief
  De manager kan de periodes die actief zijn hier inschakelen. Wanneer je dit uitschakelt, worden alle berichten en andere gegevens die aangemaakt zijn voor deze periode verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden
 • Synchronisatie
  De manager kan hier instellen welke periodes gesynchroniseerd moeten worden. Alleen wanneer de periode actief is én de synchronisatie voor een periode in is geschakeld, zal er nieuwe data verschijnen in Canvas na de nachtelijke synchronisatie. 


Het is belangrijk dat de root-accountmanager altijd op Opslaan drukt om wijzigingen door te voeren. 


⚠ Let op: Wanneer er nieuwe periodes worden aangemaakt in Canvas, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse overgang naar een nieuw schooljaar, kan de root-accountmanager herzien welke periodes actief moeten blijven en welke gesynchroniseerd moeten gaan worden. Wanneer een periode afgelopen is, is het belangrijk dat je je als instelling afvraagt of het synchroniseren van deze voorgaande periode daadwerkelijk nodig is. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om de periode actief te laten zodat de gegevens bewaard blijven, maar niet meer te synchroniseren omdat er toch geen nieuwe data zal verschijnen in deze periode in Canvas. Ook is het goed om zorgvuldig af te wegen hoeveel jaren de gegevens in StudyCoach bewaard moeten blijven nadat een student bijvoorbeeld de opleiding heeft verlaten. Op een gegeven moment kan je er als instelling voor kiezen om oude periodes inactief te maken zodat ook alle oude data verdwijnt. 


Accounts

StudyCoach is opgebouwd vanuit de hiërarchische (sub)account-structuur van Canvas. Per (sub)account kan de root- en de sub-accountmanager kiezen of de onderliggende data uit Canvas gesynchroniseerd moet worden naar StudyCoach.


⚠ Let op: Het uitschakelen van een account leidt tot het verwijderen van alle berichten en andere gegevens aangemaakt in StudyCoach voor dit account. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.   

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article