Functionele implementatie

Modified on Tue, 28 Nov 2023 at 04:45 PM

Samenvatting

Deze pagina beschrijft de inrichtingskeuzes die gemaakt moeten worden tijdens de functionele implementatie van StudyCoach. StudyCoach is flexibel opgezet om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de (onderwijskundige) visie van uw onderwijsinstelling op studentbegeleiding. 

Dit document is opgedeeld in een aantal onderwerpen. Per onderwerp moeten er een aantal keuzes () gemaakt worden, bij voorkeur parallel aan de volgorde van dit document. Dit document helpt u bij het maken van de juiste keuze voor uw onderwijsinstelling en dient ter voorbereiding op de inrichtingsworkshop. Uiteraard ondersteunt de StudyCoach implementatie-consultant u bij het maken van de juiste keuze en het doorvoeren van deze keuze in de software tijdens de inrichtingsworkshop. 

Dit document structureert de functionele implementatie van StudyCoach. We gaan ervan uit dat er al een kick-off meeting plaatsgevonden heeft waarin het doel, de planning en de evaluatiecriteria besproken zijn. Ook gaan we ervan uit dat StudyCoach reeds geïnstalleerd is in de Canvasomgeving van uw instelling. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de technische installatie van StudyCoach. 

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager


Inhoudsopgave

  1. Rollen in StudyCoach
  2. Algemene instellingen
  3. Canvas datasynchronisatie
  4. Rechten
  5. Gebruikers importeren
  6. Labels

Rollen in StudyCoach

Binnen StudyCoach kennen we verschillende rollen: op deze pagina vind je meer informatie over deze rollen. 

➤ Vul de tabel aan: noem de namen van de rollen binnen jouw instelling. Er kunnen meerdere persona's onder één rol vallen.

Rol in StudyCoachNa(a)m(en) van de rol(len) binnen instelling
Student
Docent
Coach*
Opleidingscoach*
Sub-accountmanager*
Root-accountmanager

* Het kan zijn dat niet alle rollen in StudyCoach door jouw instelling gebruikt zullen worden. Vul alleen de instelling-specifieke namen in van de rollen die gebruikt zullen gaan worden.

➤ Bepaal of de coach een waarnemerrol zou moeten krijgen in Canvas met behulp van deze pagina.


Algemene instellingen

De managers kunnen de algemene instellingen in StudyCoach regelen. Meer informatie hierover vind je op deze pagina

➤ Bepaal of je het StudyCoach logo in de linkerbovenhoek van StudyCoach zou willen vervangen door een alternatief logo passend bij de eigen huisstijl. Neem de vervangende afbeelding met de juiste instellingen mee naar de inrichtingsworkshop indien er voor een alternatief logo wordt gekozen. 

➤ Bepaal of je cursusbeschrijvingen uit Canvas in StudyCoach wilt tonen. 


Canvas datasynchronisatie

De managers kunnen instellen welke data er van Canvas naar StudyCoach wordt gesynchroniseerd. Meer informatie over deze Canvas datasynchronisatie vind je op deze pagina.

➤ Bepaal per (sub-)account welke learning analytics mogen worden gesynchroniseerd naar Canvas. Kortom, bepaal of je de synchronisatie per (sub-)account voor aanwezigheid, paginaweergave, participatie, inlevergedrag, leerresultaten en cijfers wilt inschakelen, uitschakelen of wilt overnemen uit het bovenliggende account?

➤ Bepaal welke periodes naar StudyCoach gesynchroniseerd moeten worden. Bedenk hierbij goed of de data uit Canvas uit voorgaande periodes waardevol is. 

➤ Bepaal welke (sub-)accounts naar StudyCoach gesynchroniseerd moeten worden.


Rechten

De managers kunnen per (sub-)account de rechten van gebruikers configureren om de zichtbaarheid van de data per rol te bepalen. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

➤ Bepaal de rechten voor alle accounts met betrekking tot:

- de toegang tot StudyCoach en gelimiteerde weergave 

- het bekijken van cijfers, leerresultaten en gedragsindicatoren (participatie, paginaweergave en inlevergedrag)

- het ontvangen van notificaties en Canvas Inmail

- het beheren en bekijken van bestanden

- het beheren en bekijken van studenten samenvattingen

➤ Bepaal of er bij specifieke (sub-)accounts andere rechten nodig zijn. 


Importeren

De managers zijn verantwoordelijk voor het gebruikersbeheer binnen StudyCoach. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

    ➤ Bereid voor de inrichtingsworkshop een eerste versie van het csv-bestand voor coaches voor. 

    ➤ Bereid voor de inrichtingsworkshop een eerste versie van het csv-bestand voor opleidingscoaches voor. 

    ➤ Noteer de namen van de (sub-)accountmanagers die je in StudyCoach wilt toevoegen.  


Labels

Labels kunnen gebruikt worden als een manier om studenten te categoriseren en te filteren binnen StudyCoach. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

  ➤ Bedenk of jullie labels zouden willen toepassen in StudyCoach. Noteer alvast een aantal voorbeeldlabels indien de labelfunctionaliteit zal worden gebruikt.


  

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article