Waarnemerrol voor coaches

Modified on Tue, 28 Nov 2023 at 04:29 PM

Samenvatting

Binnen Canvas bestaat de mogelijkheid om de rol van waarnemer aan leden binnen de Canvas-omgeving toe te wijzen. Het toevoegen van waarnemerrol aan een coach maakt het voor deze coach mogelijk om inzicht te krijgen in details van een student in een cursus zonder voor die cursus ingeschreven te zijn. Wanneer een coach een waarnemerrol heeft, kan deze vanuit StudyCoach direct naar 'Cijfers' en 'Leerresultaten' in een specifieke Canvas-cursus. 

Waarde

Vanuit StudyCoach kan een coach als waarnemer gemakkelijk de cursusomgeving van een individuele student betreden. Het inzicht in cijfers, opdrachten, gebeurtenissen en cursusinteracties, geeft de coach meer handvaten in het (inhoudelijk) begeleiden van een individuele student

Rollen

StudentDocentCoach
OpleidingscoachManager

NB: Deze feature kan uitgeschakeld zijn door de manager.


Inhoudsopgave

  Meerwaarde van de waarnemerrol

  Coaches automatisch waarnemer maken


Meerwaarde van de waarnemerrol

Wanneer een coach de rol van waarnemer heeft, kan hij in de cursussen van studenten kijken zonder voor deze cursus ingeschreven te zijn. Wanneer een coach een waarnemerrol heeft, kan deze vanuit StudyCoach direct naar 'Cijfers' in een specifieke Canvas-cursus. Daarnaast kan de coach vervolgens binnen deze cursus ook bekijken wat studenten hebben gedaan in bijvoorbeeld toetsen, opdrachten en/of discussiefora. 

  Tip: Bang dat een waarnemerrol coaches te veel mogelijkheden geeft binnen Canvas? Geen zorgen. Waarnemers hebben beperkte rechten waarmee ze slechts kunnen zien wat er in de cursus gebeurt. Waarnemers kunnen dus niet deelnemen, maar wel van alleen de studenten die zij observeren cijfers, opdrachten, gebeurtenissen en cursusinteracties zien. 

Hier vind je wat een waarnemer precies allemaal kan binnen Canvas. 


Kortom, wanneer een coach een waarnemer is, heeft de coach meer handvatten om individuele student-begeleiding passend vorm te kunnen geven en uitvoerig geïnformeerde beslissingen te maken. Vanuit StudyCoach kan een coach als waarnemer gemakkelijk de cursusomgeving van een individuele student betreden. 


Coaches automatisch waarnemers maken

De manager kan via de feature-instelling coaches de mogelijkheid te geven om automatisch waarnemer te worden van de cursussen waar zijn studenten voor ingeschreven zijn. Hieronder is te zien waar de manager de feature-instelling kan vinden. De manager gaat naar 'Instellingen', 'Algemeen' en onder 'Features' staat dan 'Aanmaken van waarnemers in Canvas voor coaches'. Na het inschakelen van de feature zal er eerst een synchronisatie rond middernacht plaatsvinden voordat coaches automatisch waarnemer worden. 


  Tip: Wanneer alle coaches de waarnemerrol hebben ontvangen, wordt hun dashboard in Canvas eenmalig erg groot. Alle cursussen van alle studenten die een coach op dat moment begeleidt, worden dan namelijk getoond op het dashboard in Canvas van de coach. Met de stermethode kan de coach makkelijk inrichten welke cursussen hij wel en niet wil zien op het dashboard in Canvas.


Zodra de coachrol wordt beëindigd, wordt ook automatisch de waarnemerrol van die coach over die student(en) beëindigd.


 

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article