Tips voor het inrichten van Canvas voor optimale data in StudyCoach

Modified on Tue, 07 Nov 2023 at 02:55 PM

Hoe verbeter je jouw Canvas omgeving om te zorgen voor volledige en correcte gegevens in StudyCoach?


Veel gegevens in StudyCoach zijn afkomstig uit Canvas, zoals de gedragsindicatoren, de laatste log-in informatie en de informatie over leeruitkomsten. Deze gegevens worden in StudyCoach gepresenteerd in een student-gecentreerd overzicht. De vraag die binnen onderwijsinstellingen vaak speelt, is de volgende: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de data in StudyCoach het meest representatief is voor de daadwerkelijke studievoortgang van een student? 

En daarnaast; op welke manier kan mijn Canvas-omgeving het beste worden ingericht om representatieve data in StudyCoach te hebben? StudyCoach voegt namelijk de meeste waarde toe voor coaches en studenten als Canvas op een effectieve manier wordt gebruikt.Inhoudsopgave

  Hoe kan ik in Canvas dataverzameling over gedragsindicatoren stimuleren?


  Hoe kan de representativiteit van het leeruitkomsten dashboard in StudyCoach worden verbeterd?

 


Hoe kan ik in Canvas dataverzameling over gedragsindicatoren stimuleren?


Paginaweergave

De paginaweergave in StudyCoach wordt gemeten aan de hand van het aantal pagina's dat een student in Canvas bezoekt. Om studenten te stimuleren meer pagina's te bezoeken, kan een docent in een module meerdere pagina's aanmaken, het liefst met verschillende elementen zoals discussies, oefentoetsen en opdrachten om tegelijkertijd de gedragsindicator participatie te stimuleren. Hieronder een tip om de hoeveelheid paginaweergave gegevens in StudyCoach te stimuleren:


✓ Maak gebruik van de modulevereisten om studenten te stimuleren verschillende Canvaspagina's te bezoeken 

De vereisten kunnen stimuleren om...

... pagina's te bezoeken om toegang te krijgen tot meer leerinhoud die nu nog afgeschermd is.

... pagina's in een specifieke volgorde te bezoeken om de leerreis van de studenten te structureren.

Meer informatie over het implementeren van modulevereisten in je cursus kun je hier vinden.

 

Participatie

Participatie wordt gemeten aan de hand van het aantal deelnames in Canvas, zoals beschreven in het artikel 'Learning Analytics'. Als er in een Canvas-cursus minder kansen zijn om deel te nemen aan een actie, zullen de gegevens van de gedragsindicator participatie vaker leeg zijn dan wanneer het onderdeel actief is ingebed in een Canvas-cursus.

Hoe kun jij als docent de Canvas-cursus een boost geven zodat de data over de gedragsindicator participatie worden gestimuleerd? Hierbij een aantal tips:

✓ Bouw (wekelijkse) toetsen en opdrachten in je Canvas-cursus

Toetsen en opdrachten kunnen eenvoudig worden ingebouwd door docenten en gebruikt worden om studenten (vrijwillig) hun basiskennis over een bepaald onderwerp te laten oefenen. Aan deze toetsen en opdrachten kunnen deadlines worden gesteld om studenten te stimuleren op tijd aan de slag te gaan.

Toetsen kunnen worden gebouwd als Klassieke of Nieuwe Toetsen. Zorg ervoor dat deze toetsen ingebed worden in het leertraject van studenten en dat de toetsen meerdere keren in een cursus worden ingezet om meer data te creëren en meer inzicht te krijgen in de studievoortgang van je studenten. 


Maak je je zorgen over de hoeveelheid werk en tijd die het kost om als docent toetsen en opdrachten te maken? Onthoud dan dat:
...je de vragen uit toetsen kunt recyclen in meerdere cursussen door de vragen uit oefentoetsen in vragenbanken op te nemen binnen Canvas.

...men de opdrachten meerdere keren en in meerdere cursussen kan recyclen door de inhoud van de cursus te exporteren en importeren.
... een oefentoets of opdracht studenten kan helpen om de basiskennis van een cursus te internaliseren, wat een hoger niveau van retentie van de cursusinhoud in een cursustijdsspan tot gevolg heeft.

...een oefentoets of opdracht jou als docent inzicht geeft in het huidige kennisniveau van jouw studenten. Het kan ingezet worden om te analyseren welke specifieke onderwerpen extra aandacht behoeven, en ook voor welke studenten dit precies geldt. De lessen kunnen vervolgens worden aangepast naar aanleiding van deze inzichten om precies aan te kunnen sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van de studenten. 


✓ Bouw (wekelijkse) discussies in je Canvas-cursus


Discussies kunnen in Canvas worden gebruikt om op een eenvoudige manier de interactie tussen studenten, tussen studenten en de inhoud en/of tussen de docent en de studenten te stimuleren. Een discussie kan eenvoudig door docenten worden aangemaakt binnen Canvas. Om actieve deelname aan een (vrijwillige) discussie te stimuleren, kan een docent de volgende instellingen opgeven:

..."Gebruikers moeten eerst posten voordat ze de antwoorden kunnen zien"
..."Voeg toe aan de to-do van studenten"  


Inlevergedrag

In de gedragsindicator inlevergedrag worden de gegevens van Canvas getoond die betrekking hebben op het gedrag van een student met betrekking tot het inleveren van opdrachten. 


Door regelmatig opdrachten (met een deadline) te verwerken in de cursus, worden studenten gestimuleerd om gedurende de gehele cursusduur te leren, waardoor het fenomeen 'een dag voor de toets leren' wordt voorkomen en in plaats daarvan lineair leren wordt gestimuleerd. Wist je dat...

...ook media zoals audio of video als opdracht kunnen worden ingeleverd?

...je kunt beperken welke bestandstypes jij als docent wilt ontvangen?

...je kunt aangeven hoeveel pogingen een student heeft om de opdracht in te leveren?

...je studenten elkaars opdrachten kunt laten beoordelen in Canvas, ook met de rubric die jij als docent gebruikt?


  TipWil je dat studenten formatieve toetsen maken, deelnemen aan discussies of opdrachten maken in hun eigen tijd? Stimuleer hen om het doel van deze activiteiten te begrijpen en beloon hen voor het voltooien van deze activiteiten door gebruik te maken van de modulevereisten in je Canvas-cursus. 

Met deze functie in Canvas kun je bepaalde verwachtingen stellen aan studenten, bijvoorbeeld:
... een bepaalde score moet worden behaald voor een oefentoets voordat een student toegang krijgt tot de vervolginformatie van een bepaalde week.
... de module-onderdelen moeten in een bepaalde volgorde worden gevolgd om een optimale leerervaring te stimuleren.
... de student moet een module afronden voordat hij toegang krijgt tot een andere module.


Hoe kan de representativiteit van het leerresultatenoverzicht in StudyCoach worden verbeterd?

Het leerresultatendashboard in StudyCoach werkt het beste wanneer er bepaalde afspraken zijn gemaakt op opleidings-, jaar- en cursusniveau. Als je de volgende stappen volgt voordat je het leerresultatenoverzicht zichtbaar maakt in StudyCoach, zullen de gegevens die daar worden weergegeven vollediger en representatiever zijn. 

  1. Begin met het denken op meta-niveau: "Welke doelen willen we dat studenten aan het einde van hun studie behaald hebben?" 

    Deze doelen kunnen aangemaakt worden op het accountniveau van de gehele studie of opleiding in 'Leerresultaten'. Bovendien kunnen daar groepen van leerresultaten aangemaakt worden als je daar de voorkeur aan geeft. Houd er rekening mee dat het instellen van leerresultaten op accountniveau ten gevolg heeft dat alle docenten in dit account deze doelen kunnen gebruiken in hun cursussen. Het is ook mogelijk om een grote hoeveelheid leerresultaten in één keer te importeren, of om bestaande uitkomsten bij te werken, met behulp van een CSV-format.

  2. Denk vervolgens op jaarniveau: "Welke doelen willen we dat studenten aan het eind van dit studiejaar bereikt hebben?" 

    Deze doelen kunnen dan als lager niveau worden toegevoegd aan de al bestaande leerresultaten.

  3. Tot slot kunnen docenten kiezen welke doelen vanuit account- en jaarniveau moeten worden toegepast in hun cursus.

    Geef in de rubrieken duidelijk aan wat de exacte criteria zijn die docenten helpen om de leerresultaten op een vergelijkbare manier te beoordelen. Duidelijke communicatie en richtlijnen zijn de sleutel tot een succesvolle implementatie van het leerresultatenoverzicht.   

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article