Gedragsindicatoren

Modified on Fri, 29 Jul 2022 at 01:51 PM

Samenvatting

In StudyCoach is het mogelijk om data omtrent het (online) gedrag van studenten te monitoren door middel van learning analytics. Deze data haalt StudyCoach uit Canvas op en wordt geclusterd in een score per gedragsindicator per week. De data wordt vervolgens verzameld per cursusinschrijving, per cursus en per student via een trend per indicator.

Over de volgende vier gedragsindicatoren wordt uit Canvas data opgehaald in StudyCoach:

 1. Aanwezigheid
 2. Paginaweergave
 3. Participatie
 4. Inlevergedrag

Het is mogelijk in StudyCoach om de data-verzameling per gedragsindicator aan te zetten of uit te schakelen, dit kan door managers worden gedaan in de instellingen.


Waarde

Aan de hand van inzichten uit de verschillende gedragsindicatoren kan een indicatie gegeven worden van de betrokkenheid en activiteit van een student in zijn cursussen.


Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager

NB: deze features kunnen per stuk zijn in- of uitgeschakeld door de manager.


Inhoudsopgave

➤ Dataverzameling 


Trends per gedragsindicator


➤ Trendberekening per gedragsindicator


StudyCoach biedt de mogelijkheid om (online) gedrag van studenten te monitoren. De dataverzameling voor de learning analytics vindt plaats door Canvas en wordt door StudyCoach vertaald naar een aantal indicatoren waarop gescoord wordt en vervolgens wordt daar een trendanalyse op toegepast. Hieronder wordt elke stap uitgelegd.

Representatie van het proces van dataverzameling, vertaling naar scores en berekening van trends.


Dataverzameling & Scores

Canvas verzamelt diverse gedragsdata van studenten. Hiervan wordt door StudyCoach een viertal soorten onderscheiden en ontsloten. 

 1. Aanwezigheid
  Mate van aanwezigheid aan de hand van aanwezigheidsregistraties.
 2. Paginaweergave
  Verhouding paginaweergaves ten opzichte van het gemiddelde.
 3. Participatie
  Verhouding actieve deelnames ten opzichte van het gemiddelde.
 4. Inlevergedrag
  Mate waarin student opdrachten op tijd heeft ingeleverd.


Voor elk van de vier indicatoren wordt een wekelijkse score berekend die in StudyCoach per cursus kan worden ingezien in de vorm van bolletjes met signaalkleuren. Door over een bolletje heen te bewegen met de muis, wordt de achterliggende data in een tooltip getoond.


Score indicatoren


Zie voor meer informatie over de verzamelde gegevens, de berekening van de scores en de betekenis van de signaalkleuren de betreffende artikelen.


  Tip: Ben je op zoek naar manieren om de Canvas-omgeving te verbeteren zodat je zeker bent van volledige en correcte gegevens in StudyCoach? Of ben je docent en op zoek naar inspiratie? Duik dan in het artikel 'Tips voor het inrichten van Canvas voor optimale data in StudyCoach


Naast deze vier gedragsindicatoren worden ook de laatste inlog in Canvas en het resultaat per vak getoond in StudyCoach: 

 • Last login geeft aan wanneer een student voor het laatst de Canvas-omgeving is binnengegaan. 
 • Cijfer per vak toont het huidige cijfer per vak in het StudyCoach dashboard. Voor de visualisatie van deze scores kan een beoordelingsschema worden geselecteerd.

Per gedragsindicator wordt een trend berekend op basis van de scores van de afgelopen periode. Afhankelijk van de instelling door de manager wordt hierbij de nadruk gelegd op de korte, middellange en lange termijn. Trends worden weergegeven middels verschillende bolletjes en een signaalkleur. Door over een bolletje heen te bewegen met de muis, wordt de achterliggende data in een tooltip getoond.


Trend indicatoren 


De trends zijn op diverse plekken terug te vinden in StudyCoach en zijn bedoeld om een eerste signaal te bieden, waarna een coach kan besluiten dieper in de achterliggende data te duiken.


 1. Trend per student (voor coaches, docenten, opleidingscoaches en managers)  
  Deze trend geeft een samenvatting over de trends over de vakken heen en is terug te vinden in het tabblad Studenten.

 2. Trend per cursus (voor opleidingscoaches en managers)
  Deze trends geeft een gemiddelde van de trends van alle cursisten zijn terug te vinden in het tabblad Cursussen.


 3. Trend voor één cursus (coaches, docenten, opleidingscoaches en managers)  
  Deze trend geeft een gemiddelde van de trends van alle cursisten en is terug te vinden binnen een specifieke cursus 


Trendberekening per gedragsindicator

De trend per gedragsindicator wordt berekend via de exponential smoothing methode.


Formule:  met 0 < α < 1


Hoe groter de α, hoe meer de trend per indicator rekening houdt met de laatste week en daarmee de korte termijn. Hoe kleiner de α, hoe meer de trend per indicator rekening houdt met de langere termijn.

 • α = 75% focust op de korte termijn en kan het beste gebruikt worden als StudyCoach wekelijks wordt geraadpleegd en de coach vooral aan de hand van de data uit de laatste week wil monitoren. 

 • α = 50% focust op de middellange termijn en kan het beste gebruikt worden als StudyCoach 1x per 2/3 weken wordt ingezet met nadruk op het monitoren van de laatste paar weken.

 • α = 25% focust op de lange termijn en kan het beste gebruikt worden als StudyCoach een paar keer per periode/semester wordt geraadpleegd zoals bij evaluatiegesprekken e.d.

De variabele α voor de trendberekening en percentages per kleur kunnen door de manager aangepast worden op root-account niveau in StudyCoach via Instellingen > Berekening.


  Tip: De instellingen van de trendberekening zijn van belang voor de representativiteit van de Learning Analytics voor het doel van het instituut. Een van onze vorige klanten, Thomas More, werkt op de volgende manier: 

 • Tijdens het semester richten de coaches zich op de korte termijn α. De coaches monitoren iedere week of er gegevens zijn veranderd.
 • Aan het einde van het semester verandert de manager de α naar de lange termijn. Dan hebben de coaches gegevens nodig die een nauwkeurig beeld geven van het gehele semester, in plaats van een wekelijkse weergave. 


Als de berekening van de α tijdens het semester verandert, moet dit duidelijk aan alle gebruikers worden medegedeeld. Wij willen graag adviseren om de reden achter deze verandering specifiek aan alle gebruikers uit te leggen.   

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article