Inlevergedrag

Modified on Fri, 29 Jul 2022 at 05:07 PM

Samenvatting

Het inlevergedrag is één van de gedragsindicatoren die StudyCoach kan weergeven. Deze geeft aan in hoeverre de student zijn opdrachten op tijd heeft ingeleverd.

Waarde

Inzicht in het inlevergedrag geeft een indicatie van de betrokkenheid van een student (in een cursus).

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager

N.B. Deze functionaliteit kan uitgeschakeld zijn door de manager.


Inhoudsopgave

  Verzamelde informatie

  Scoreberekening


Verzamelde informatie

Onder de gedragsindicator inlevergedrag wordt data uit Canvas geclusterd omtrent de inleveracties van de student. Deze gedragsindicator geeft aan in hoeverre de student op tijd was met het inleveren van opdrachten in een cursus.


NB: Alleen opdrachten met een deadline worden meegenomen bij het verzamelen van data rondom inlevergedrag.


NB: De data wordt verzameld in de week van de deadline, oftewel, het bolletje zal kleuren in de week van de deadline en niet per definitie in de week wanneer de student de opdracht met een deadline inlevert. Wanneer studenten de opdracht eerder dan de week van de deadline inleveren, zullen er daarom niet direct gegevens in StudyCoach beschikbaar zijn.


Tip: Omdat de gegevens alleen kunnen worden verzameld als er voor studenten opdrachten waren om te in te leveren, is het van belang in de cursus zoveel mogelijk opdrachten met een deadline te verwerken in je cursus. We bieden daarom een aantal tips voor het voorzien van Canvas-cursus van verschillende soorten opdrachten om een optimale dataverzameling mogelijk te maken.


Scoreberekening

De score van de gedragsindicator aanwezigheid wordt als volgt berekend:

Per opdracht wordt er een aantal punten toegekend, zie hieronder.

  • Niets ingeleverd: 0 punten
  • Te laat ingeleverd: 1 punt
  • Op tijd ingeleverd: 2 punten

Vervolgens wordt aan de hand van het percentage t.o.v. een maximale score (totaal aantal opdrachten × 2 punten) een score toegekend voor deze indicator die visueel wordt weergegeven middels een kleurtje in een bolletje.


Negatief (rood)
0 punten
Neutraal (oranje)
1 punt
Positief (groen)
2 punten
0% - 50%* van maximale score.
51%* - 69%* van maximale score.
70%* - 100% van maximale score.


* ⓘ De manager kan deze waarden instellingsbreed aanpassen om zo de grens waarmee er 1 of 2 punten worden toegekend te verschuiven. Bovenstaande waarden zijn de standaardinstellingen.


De scores worden dagelijks herberekend en worden per week opgeslagen. Op basis van de score wordt de trend berekend.


  

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article