Inlevergedrag

Modified on Fri, 10 Nov 2023 at 03:19 PM

Samenvatting

Het inlevergedrag is één van de gedragsindicatoren die StudyCoach kan weergeven. Deze geeft aan in hoeverre de student zijn opdrachten (op tijd) heeft ingeleverd.

Waarde

Inzicht in het inlevergedrag geeft een indicatie van de betrokkenheid en voortgang van een student (in een cursus).

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager

N.B. Deze functionaliteit kan uitgeschakeld zijn door de manager.


Inhoudsopgave

  Verzamelde informatie 


Verzamelde informatie

Onder de gedragsindicator inlevergedrag wordt data uit Canvas geclusterd omtrent de inleveracties van de student. Deze gedragsindicator geeft aan in hoeverre de student op tijd was met het inleveren van opdrachten in een cursus.


NB: De data wordt getoond als de deadline is verstreken en niet per definitie wanneer de student de opdracht met een deadline inlevert. Wanneer studenten de opdracht eerder inleveren, zullen er daarom niet direct gegevens in StudyCoach beschikbaar zijn.


Tip: Omdat de gegevens alleen kunnen worden verzameld als er voor studenten opdrachten waren om te in te leveren, is het van belang in de cursus zoveel mogelijk opdrachten met een deadline te verwerken in je cursus. We bieden daarom een aantal tips voor het voorzien van Canvas-cursus van verschillende soorten opdrachten om een optimale dataverzameling mogelijk te maken.


  

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article