Participatie

Modified on Fri, 10 Nov 2023 at 03:24 PM

Samenvatting

Participatie is één van de gedragsindicatoren die StudyCoach kan weergeven. Deze geeft aan hoeveel activiteiten een student heeft gedaan ten opzichte van andere cursusdeelnemers.

Waarde

Inzicht in de participatie geeft een indicatie van de activiteit van een student (in een cursus).

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager

N.B. Deze feature kan uitgeschakeld zijn door de manager.


Inhoudsopgave

  Verzamelde informatie 


Verzamelde informatie

Onder de gedragsindicator participatie wordt data uit Canvas geclusterd omtrent het aantal actieve interacties dat een student heeft gedaan. Dit is het aantal keren dat een student één van de volgende zaken heeft gedaan:

  • Een reactie plaatsen bij een aankondiging.
  • Een opdracht inleveren.*
  • Een samenwerking bekijken of bewerken.
  • Deelnemen aan een vergadering.
  • Een nieuwe reactie plaatsen in een discussie.
  • Een wiki-pagina maken.
  • Een toets inleveren.
  • Een toets starten.


* Het inleveren van een groepsopdracht telt alleen als participatie mee voor de student die de groepsopdracht heeft ingeleverd.


Tip: Omdat de gegevens alleen kunnen worden verzameld als er voor studenten kansen waren om te participeren, is het van belang in de cursus zoveel mogelijk gelegenheden te bieden om te participeren. We bieden daarom een aantal tips voor het inrichten van een Canvas-cursus om een optimale dataverzameling mogelijk te maken.


  

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article