Ik wil aan de slag met de pilot

Modified on Fri, 29 Jul 2022 at 04:55 PM

In dit artikel wordt uitgelegd hoe jij als lid van het projectteam aan de slag kunt met de begeleide StudyCoach pilot. De onderstaande zeven stappen leiden je door het gehele StudyCoach pilot proces onder begeleiding van jouw Drieam contactpersoon(en).

Inhoudsopgave

  STAP 1: Kick-off meeting met Drieam


  STAP 2: Technische meeting met Drieam


  STAP 3: Functionele meeting met Drieam


  STAP 4: Voorbereiding voor de training met Drieam


  STAP 5: Training met Drieam


  STAP 6: Evaluatie van de training met Drieam


  STAP 7: Tweewekelijkse afspraken, met geplande tussentijdse- en eindevaluaties


STAP 1: Kick-off meeting met Drieam

De startbijeenkomst met Drieam is het startpunt van een pilotproject. In deze bijeenkomst ontmoet het projectteam van jouw instelling de Drieam-collega's. Bovendien wordt er wederzijds begrip gekweekt voor de ambities en doelen, wordt er een globale planning besproken en worden de vervolgstappen vastgesteld. 

Na de startbijeenkomst met Drieam kunnen de project-teamleden aan de slag met de volgende stappen:


☐ Schrijf een kort instellingsspecifiek 'Waarom StudyCoach'-statement dat gebruikt kan worden voor interne communicatie. Een sjabloon kun je hier vinden: 'Waarom StudyCoach?'-statement sjabloon.


Werk intern aan de Functionele implementatie ter voorbereiding op de 'Functionele meeting met Drieam'. 


  Tip: Een project-teamlid kan het 15-minuten-durende introductietraject via Ik wil aan de slag als coach volgen om een kick-start te ervaren in het begrijpen van de basisprincipes van StudyCoach. Dit 15-minuten-durende traject zal helpen bij het voorbereiden van een goed-geïnformeerde functionele configuratie.STAP 2: Technische meeting met Drieam

De technische meeting met Drieam is een voorwaarde voor het installeren van StudyCoach binnen de Canvas omgeving van het instituut. In deze meeting bespreekt een technisch teamlid van Drieam de installatie van StudyCoach met een technisch contactpersoon van de instelling. Het kan nuttig zijn om voorafgaand aan deze technische meeting met Drieam het artikel Technische installatie te lezen. 


STAP 3: Functionele meeting met Drieam

De functionele bijeenkomst met Drieam volgt na de technische bijeenkomst en wordt bij voorkeur bijgewoond door het gehele projectteam van het instituut. Een gedegen interne voorbereiding in de vorm van het invullen van het artikel Functionele implementatie faciliteert een goed geïnformeerde bijeenkomst waarin de instellingen van StudyCoach met zorg worden vastgesteld.


STAP 4: Voorbereiding voor de training met Drieam

De training-voorbereidingsbijeenkomst met Drieam volgt na de functionele bijeenkomst en wordt bij voorkeur bijgewoond door de didactische collega's van een projectteam. Tijdens deze bijeenkomst wordt de training voorbereid door een didactisch adviseur van Drieam samen met vertegenwoordigers van het instituut 


STAP 5: Training door Drieam

Tijdens de training worden de eindgebruikers van StudyCoach getraind door een didactisch adviseur van Drieam. Het is aan te raden dat tijdens de training ook de leden van het interne projectteam aanwezig zijn. Op deze manier kunnen instellingsspecifieke vragen, maar ook StudyCoach-specifieke vragen zo goed mogelijk worden beantwoord. Bovendien kunnen alle vragen en inzichten die tijdens de training naar voren komen door een intern projectteamlid worden verzameld.


STAP 6: Evaluatie van de training door Drieam

Tijdens deze evaluatiebijeenkomst wordt de training voor de eindgebruikers van StudyCoach geëvalueerd met het projectteam. Vragen en inzichten die tijdens de training naar voren zijn gekomen worden dan grondig besproken en er kunnen nog aanpassingen aan de StudyCoach-instellingen worden gedaan. 


Na de evaluatie van de training kan StudyCoach voor alle gebruikers live gaan! Dit betekent dat de toegang tot StudyCoach wordt opengesteld voor alle eindgebruikers door de verantwoordelijke manager. Voor de livegang adviseren wij zorgvuldige interne communicatie richting de eindgebruikers, bijvoorbeeld aan de hand van het '5 redenen om StudyCoach te gebruiken'-artikel en het 'Waarom StudyCoach?'-verklaring sjabloon.


  Tip: De artikelen in deze kennisbank kunnen gebruikt worden in de interne communicatie van instellingen naar eindgebruikers. De artikelen Ik wil aan de slag als student en Tips voor het inrichten van Canvas voor optimale data in StudyCoach zijn een goed startpunt, maar alle andere artikelen kunnen ook gebruikt worden voor interne communicatie.STAP 7: Tweewekelijkse afspraken met geplande tussentijdse- en eindevaluaties

Gedurende de pilot vindt Drieam het haar grote verantwoordelijkheid om binnen het instituut op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom StudyCoach. Daarom kan het instituut gebruik maken van tweewekelijkse bijeenkomsten van een half uur waarin de voortgang van de pilot, de ervaringen van eindgebruikers en opgekomen vragen worden besproken. Bovendien organiseren Drieam en de instelling samen een tussentijdse en eindevaluatie om de pilot te evalueren. 


  

 Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article