Stimuleren van studenteninitiatief op het ROC van Twente

Modified on Fri, 29 Jul 2022 at 06:52 PM

Hoe het College voor Mens & Gezondheid (ROC van Twente) het eigenaarschap van studenten over hun eigen leertraject stimuleert 

In het voorjaar van 2021 is een pilot van StudyCoach geïmplementeerd bij het College voor Mens & Gezondheid van ROC van Twente. StudyCoach is daar geïmplementeerd in Canvas om studenten in staat te stellen regie te nemen over de eigen leerreis

Het uiteindelijke doel van de implementatie was om studenten de regie te geven over de eigen voortgang in het behalen van hun doelen. StudyCoach voorzag in lijn met dit doel in een dashboard om zowel mentoren als studenten inzicht te geven in de voortgang van de student. Bovendien faciliteerde StudyCoach een communicatieplatform om als mentoren, docenten en studenten samen te kunnen werken aan het verbeteren van het leertraject van een student.


Inhoud

  Over het College voor Mens & Gezondheid (ROC van Twente)


  Het belang van StudyCoach voor het College voor Mens & Gezondheid (ROC van Twente)


  Het StudyCoach 4-stappen proces


  Hoe heeft het College voor Mens & Gezondheid het 4-stappen proces geïmplementeerd?

            Stap 1: Signaleren

            Stap 2: Inzoomen

            Stap 3: In gesprek gaan

            Stap 4: SamenwerkenOver het College voor Mens & Gezondheid (ROC van Twente)

ROC van Twente verzorgt middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente in Nederland. ROC van Twente wil de nieuwsgierigheid van studenten prikkelen om hen te motiveren en voor te bereiden op de toekomst die voor hen ligt.

Het onderwijsprogramma van het College voor Mens & Gezondheid vormt onderwijs in de geest van JILL, een afkorting voor 'Jump In & Love to Learn'. In lijn met de visie van JILL richt het College voor Mens & Gezondheid zich in het bijzonder op het stimuleren van de intrinsieke motivatie van studenten. Studenten die afstuderen aan het College voor Mens & Gezondheid hebben geleerd hoe ze eigenaarschap kunnen nemen over hun eigen leertraject, wat hen voorbereidt op een levenslang leerperspectief in hun loopbaan.


Het belang van StudyCoach voor het College voor Mens & Gezondheid (ROC van Twente)

Het uiteindelijke doel van de implementatie van StudyCoach voor het College voor Mens & Gezondheid was om studenten in staat te stellen de regie te nemen over hun eigen leerproces met behulp van StudyCoach. Bovendien is StudyCoach geïmplementeerd om studenten en hun mentoren een vakoverstijgend overzicht te bieden over de voortgang van de studenten. Voor mentoren dient dit overzicht als startpunt voor pro-actieve en just-in-time hulp. 

Uitdagingen

 • Ontbreken van een geïntegreerd platform voor student-begeleiding in lijn met de JILL-visie: leerlingen moeten zelf de regie kunnen nemen over het eigen leerproces in de online leeromgeving Canvas. 
 • Ontbreken van een overzicht van de voortgang van studenten op cursus-overstijgende leerdoelen. 


Behoefte:

 • Geïntegreerd platform in Canvas voor studenten om actief de regie te nemen over hun eigen leerproces, bijvoorbeeld door gemakkelijk in contact te kunnen komen met mentoren en gemakkelijk het initiatief te kunnen nemen om gegevens van meerdere docenten in één platform te verzamelen.
 • Geïntegreerd platform in Canvas voor het monitoren van de voortgang van een student op cursus-overstijgende leerdoelen.


Resultaten:

 • Een platform voor studenten om actief het initiatief te nemen om de gegevens van docenten en mentoren te verzamelen en te monitoren om hun eigen leerproces vorm te geven. 
 • Een consistent en geïntegreerd platform voor communicatie en voor een cursus-overstijgend overzicht van de voortgang van de studenten op curriculum-brede leerresultaten. 

Het StudyCoach 4-stappen proces

StudyCoach voorziet coaches van superkrachten door het 4-stappen proces te volgen:Hoe heeft het College voor Mens & Gezondheid de 4-stappen cyclus geïmplementeerd?

Stap 1: Signaleren

Op het ROC van Twente hebben studenten structureel verspreid over het schooljaar meerdere Spiegelgesprekken. Dit zijn individuele reflectiegesprekken waarin studenten samen met hun mentor hun eigen leervorderingen bespreken. Voorafgaand aan elk Spiegelgesprek gaan studenten zelf informatie verzamelen over hun eigen leervorderingen. De leerlingen ondernemen de volgende acties:


 • De studenten vragen actief aan specifieke docenten van verschillende vakken om hen te beoordelen op enkele specifieke vakoverstijgende leeruitkomsten. Een voorbeeld van zo een curriculum-overstijgend leerdoel is "De student is in staat zelfstandig na te gaan of de resultaten overeenkomen met het plan. De student kan aangeven welke punten de volgende keer anders gedaan moeten worden". De docenten beoordelen deze leerdoelen in 'Leerdoelen' in hun Canvas-cursussen. De resultaten van deze leeruitkomsten van verschillende docenten en vakken worden vervolgens verzameld in het 'Leeruitkomsten-dashboard' in StudyCoach.

 • De student stelt een Reflectiedocument op, zoals in het voorbeeld hieronder:

N.B.: Dit voorbeeld is om privacyredenen fictief en alleen opgesteld voor het doel van deze pagina. 


Nadat de student deze acties heeft ondernomen, begint de mentor met het in kaart brengen van de beschikbare informatie over Rens, de leerling uit dit voorbeeld. Op deze manier bereidt de mentor zich voor op het komende Spiegelgesprek. De mentor begint in het algemeen te inventariseren welke informatie beschikbaar is:


 • Welke docenten van Rens hebben een leerdoelen-beoordeling achtergelaten? De uitkomst hiervan bekijkt de mentor in het 'leeruitkomsten-dashboard'. 
 • Wat heeft Rens zelf in het Reflectiedocument geschreven?
 • Wat waren de conclusies van de evaluatie van het vorige Spiegelgesprek?


  Tip: Documenten waarin de student centraal staat, zoals reflectiedocumenten, kunnen in 'Bestanden'. worden opgeslagen. Op die manier worden de documenten op een gestructureerde manier bewaard voor zowel de coach als de student. Bovendien blijven de bestanden over de jaren heen bewaard en kunnen ze dus gemakkelijk worden teruggevonden. 


Stap 2: Inzoomen

Als de mentor heeft vastgesteld welke informatie over de student beschikbaar is, gaat de mentor inzoomen. Bij het College voor Mens & Gezondheid zoomt de mentor met name in op het 'Leerresultatenoverzicht'.

In het bovenstaande voorbeeld valt de mentor het volgende op:

 • Het leerdoel 'Gestructureerd verhaal' is in de cursussen 'Marketing' en 'Administratie' al wel behaald, maar nog niet in 'Politiek'. Waarom zou dit verschil optreden? Dit zou een vraag kunnen zijn om een gesprek met een student mee te starten.
 • Het leerdoel 'Spreken' is al meerdere keren beoordeeld door docenten van 'Marketing' en 'Politiek'. De student heeft echter de docenten van 'Administratie' niet gevraagd om hem/haar op het leerdoel te beoordelen. Waarom is dit zo? Dit zou een vraag kunnen zijn om een gesprek met een student mee te starten. 

  Tip: Het leerresultatenoverzicht is in StudyCoach van een hogere kwaliteit wanneer de leerdoelen in een curriculum-breed overzicht worden gevormd en door meerdere docenten over cursussen heen op dezelfde manier actief worden gebruikt. Deze leeruitkomsten kunnen op de volgende manier in de Canvas-omgeving worden ingebed om een uniforme studentgerichte reis in één platform te creëren.


Stap 3: In gesprek gaan

Nadat de mentor de informatie in kaart heeft gebracht en goed heeft ingezoomd, vindt het Spiegelgesprek plaats. In deze bijeenkomst wordt StudyCoach gebruikt als medium om geïnformeerd het gesprek in te gaan. 

Stap 4: Samenwerken

Nadat de reflectiebijeenkomst heeft plaatsgevonden, laat de student een bericht achter voor de mentor en hemzelf in StudyCoach. Aan dit bericht voegt de student een dossier toe met een samenvatting van de actiepunten die zijn afgesproken. Bovendien schrijft de student een persoonlijk ontwikkelingsplan en voegt dit toe aan de bestanden, evenals in het bericht.


 

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article