Leerresultaten

Modified on Fri, 19 Aug 2022 at 02:49 PM

Samenvatting

Het is mogelijk om in Canvas het curriculum te vertalen naar de dagelijkse lespraktijk door te werken met cursus-overstijgende leerdoelen. StudyCoach aggregeert de individuele beheersing van studenten op deze leerdoelen in de verschillende cursussen vanuit de Canvas omgeving. In het leerresultatenoverzicht in StudyCoach wordt de voortgang van studenten op leerdoelen over de cursussen en jaren heen in één overzicht getoond.

Waarde

Canvas biedt coaches, docenten en studenten geen inzicht in de voortgang van studenten op leerdoelen op ‘programma’-niveau, oftewel de totale voortgang van een student over alle cursussen heen. Enkel op het niveau van individuele cursussen is de voortgang van een student te monitoren door de docent en de student, via Vakbekwaamheid leren in Cijfers in de Canvas-cursus. Het leerresultatenoverzicht in StudyCoach is een unieke functie omdat het de totale voortgang van een student omtrent verschillende leerdoelen uit verschillende cursussen beoordeeld door verschillende docenten in Canvas, combineert in één overzicht, raadpleegbaar voor alle rollen binnen StudyCoach. 

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager

N.B. Deze functionaliteit kan uitgeschakeld zijn door de manager. 

Inhoudsopgave

  Waarom het leerresultatenoverzicht?

   Het leerresultatenoverzicht in een notendop


   Aan de slag met het leerresultatenoverzicht


Waarom het leerresultatenoverzicht?

Sommige onderwijsinstellingen maken gestructureerd gebruik van leerresultaten in Canvas: ze verbinden het curriculum middels cursus-overstijgende leerdoelen aan de dagelijkse lespraktijk. Dit betekent concreet dat leerdoelen op (sub-)account niveau worden gedefinieerd in Canvas en door meerdere docenten in meerdere cursussen worden gekoppeld aan toetsen, opdrachten en/of discussies. 


  Tip: Alvorens je met het leerresultatenoverzicht in StudyCoach aan de slag gaat, is het van groot belang de leerdoelen op programmaniveau (oftewel (sub-)accountniveau) zorgvuldig vast te stellen in Canvas. Bovendien moet het voor alle docenten in dit (sub-)account duidelijk zijn hoe deze cursus-overstijgende leerdoelen zich verhouden tot de afzonderlijke cursussen in het programma. In andere woorden, docenten moeten in staat zijn en zich op het gemak voelen om de leerdoelen vanuit het (sub-)accountniveau te integreren en te beoordelen in de interactieve Canvas-elementen in de afzonderlijke cursussen om zo de samenhang met het curriculum te waarborgen. 

Hulp nodig om leerdoelen op (sub-)account oftewel programmaniveau te bouwen? Raadpleeg dan deze pagina.


Het leerresultatenoverzicht in StudyCoach geeft gebruikers de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de voortgang van een student in leerdoelen in verschillende cursussen, beoordeeld door meerdere en verschillende docenten. 


Het leerresultatenoverzicht in een notendop

In het leerresultatenoverzicht geeft inzicht in de voortgang van een student in leerdoelen over cursussen heen. 

 • In de eerste kolom worden alle actieve en inactieve cursussen van een student getoond die een student gedurende de gehele studietijd (tot nu toe) heeft gevolgd. Het is mogelijk om vanuit deze kolom rechtstreeks naar het individuele cijferoverzicht van de student in deze cursus te navigeren wanneer je de docent van deze cursus, de student en/of de coach met een waarnemerrol bent. Je kunt naar het individuele cijferoverzicht via het volgende symbool: 
 • In de bovenste rij van het leerresultatenoverzicht wordt de leerdoelengroepenstructuur uit Canvas getoond vanuit de 'parent-child' structuur. Dat wil zeggen dat de leerdoelengroepen worden getoond waaraan de onderliggende leerdoelen rechtstreeks gekoppeld zijn. Bovenliggende groepen worden niet getoond.  
 • In de rij onder de leerdoelengroepen worden de leerdoelen getoond die in de cursussen van de studenten zijn gecreëerd. Leerdoelen die niet aan een leerdoelengroep zijn gekoppeld in Canvas zullen los worden getoond in StudyCoach, namelijk rechts in het leerresultatenoverzicht. 

 • In de overige rijen en kolommen zie je welke leerdoelen in welke cursussen zijn gekoppeld. 
  • Je ziet in de bovenstaande afbeelding dat sommige leerdoelen in meerdere cursussen zijn gekoppeld. Het leerdoel 'Voorbereiding' is bijvoorbeeld gekoppeld in de cursus 'AB in Marketing Accountancy' en in de cursus 'BCA in Political Education'. 
  • Je ziet dat niet alle leerdoelen aan alle cursussen zijn gekoppeld middels een grijs vlak. Het leerdoel is 'Spreken' is bijvoorbeeld niet gekoppeld aan de cursus 'BEd in Marketing Development'. 


 • Het getal in de cirkel geeft aan hoe vaak docenten in de specifieke cursus de student hebben beoordeeld op het leerdoel. Het leerdoel 'Voorbereiding' is bijvoorbeeld 2x beoordeeld in 'BCA in Political Education', nog 0x in 'AB in Marketing Accountancy ' en 1x in 'AB in Social Administration'. Het leerdoel hiernaast is 4x beoordeeld.
 • De kleur van de rand van de cirkel geeft de voortgang weer van een student. De groene korte lijn geeft hierbij het punt weer van meesterschap: welke score moet een student behalen om het leerdoel te behalen? In het voorbeeld hierboven moet een student 3 punten halen om het leerdoel te behalen. De student heeft een score van 4 behaald waardoor het leerdoel is behaald. Hierdoor wordt de lijn groen. 
  Wanneer een leerdoel nog niet is behaald, wordt de lijn van de cirkel zwart, zoals bij het leerdoel 'Kritische analyse' in 'BEd in Marketing Development'. Wanneer een leerdoel nog niet is beoordeeld wordt de lijn grijs, zoals bij het leerdoel 'Reflectief schrijven' bij de cursus 'BCA in Political Education'. 

 • In de lichtblauwe rij bovenaan het leerresultatenoverzicht wordt de gemiddelde score per leerdoel over alle cursussen heen getoond. Met deze score kun je beoordelen of een leerdoel bijvoorbeeld aan het einde van de studietijd van een student gemiddeld gezien behaald is. Het leerdoel 'Gestructureerd verhaal' is bijvoorbeeld 23x in totaal beoordeeld en gemiddeld gezien nog niet behaald. 

 • In de leerresultatengroepen wordt vervolgens de gemiddelde score weergegeven van alle leerdoelen in deze groep. Alle leerdoelen onder de groep 'Presenteren' zijn in totaal 60x beoordeeld, met een gemiddelde huidige score van 2,38. De gemiddelde huidige score is te zien wanneer je over de cirkel heen hovert. De groepen kunnen worden in- en uitgeklapt middels de pijltjes symbolen. 
 • Het is mogelijk om te filteren welke leerdoelen en welke cursussen je wilt zien in het leerresultatenoverzicht om focus aan te brengen in het overzicht. Daarnaast is het mogelijk om in één klik alle leerdoelen en cursussen of alle leerdoelen van een leerdoelengroep te (de)selecteren.  Aan de slag met het leerresultatenoverzicht

Deze stap moet door de manager worden uitgevoerd wanneer men aan de slag wil met het leeresultatenoverzicht. 


 1. Ga naar het instellingenmenu via het tandwiel rechtsbovenin de StudyCoach pagina. 
 2. Navigeer naar Canvas datasynchronisatie en zorg ervoor dat Leerresultaten ingeschakeld zijn en selecteer Opslaan
 3. Navigeer naar Rechten. Selecteer hier welke rollen toegang mogen hebben in welk(e) (sub-)account(s) tot het leerresultatenoverzicht. 


  Tip: Meer weten over het de instellingen als sub- of root-accountmanager? Bekijk de pagina's Canvas datasynchronisatie en Rechten.  

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article