Wat is Portflow?

Modified on Fri, 25 Aug 2023 at 04:16 PM

Ervaar Portflow from Drieam on Vimeo.In Portflow kunnen studenten onder eigen regie hun voortgang zichtbaar maken en hier verantwoording voor afleggen door bewijsmateriaal te verzamelen, feedback te vragen en een beoordelingsportfolio te creëren. 


Door gebruik te maken van collectiessecties en doelen kunnen studenten het bewijsmateriaal in het portfolio bouwen & indelen. Upload nieuw bewijsmateriaal en bekijk dit direct in het portfolio om snel en simpel feedback te ontvangen. Geef andere Portflow gebruikers (docenten en medestudenten) en externe experts toegang tot je portfolio, stuur feedback verzoeken en reageer op feedback


Een student kan met een selectie aan collecties en bewijsmaterialen een bevroren versie van het portfolio creëren die ingeleverd kan worden voor (summatieve) beoordeling in het LMS (Canvas of Brightspace) of een toetsapplicatie. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article