Aan de slag met Portflow

Modified on Fri, 22 Dec 2023 at 02:10 PM


Zo werkt Portflow


Het werken met Portflow kan worden opgedeeld in 4 stappen. 


 1. Bouwen en Indelen
  In Portflow kan je je werk structureren en organiseren. Dit doe je binnen collecties, secties en doelen. De gebruiker kan deze collecties zelf een naam en een korte beschrijving geven (een collectie kan bijvoorbeeld een competentie, leeruitkomst of project vertegenwoordigen). De collecties verschijnen op de startpagina van het portfolio & kunnen hier georganiseerd worden door het gebruik van secties. De geformuleerde doelen kan je koppelen aan (meerdere) collecties.

 2. Bewijs uploaden
  Bewijsmateriaal kan direct geüpload worden in Portflow. Ingeleverde opdrachten in het LMS kan je direct in het portfolio uploaden, hierbij wordt ook de authentieke feedback uit de beoordeling opgehaald. Daarnaast kunnen ook (niet-beoordeelde) bestanden of vrije tekst direct in het portfolio worden geüpload en kan er worden gelinkt naar externe materialen. Zodra het bewijs geüpload is kan je deze koppelen aan collecties en doelen. Je kan beschrijvingen en reflecties toevoegen aan zowel een collectie, als aan losse stukken bewijsmateriaal.

 3. Delen en feedback verzamelen
  Als Canvas of Brightspace gebruiker kan je andere Canvas of Brightspace gebruikers en externen toegang geven tot het gehele portfolio of één of meerdere collecties. Deze kunnen bijdragen aan het portfolio middels het versturen van een feedback verzoek of een voortgangsevaluatie.

 4. Vergrendelen en Inleveren
  Het portfolio, of onderdelen hiervan, kan worden bevroren voor beoordeling
  . De docent zet een LMS opdracht klaar en de student levert het portfolio in. Dit portfolio kan vervolgens in Canvas/Brightspace worden bekeken en eventueel beoordeeld worden. Een gebruiker kan zelf selecteren welke collecties en bewijsmaterialen er worden opgenomen in het dossier dat vastgelegd wordt.


Je vindt Portflow terug in de navigatiebar van het LMS


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article