Werken met doelen

Modified on Fri, 22 Dec 2023 at 02:14 PM

Binnen Portflow kan middels doelen aangegeven worden wat de leerdoelen of leeruitkomsten van een student zijn. Doelen zijn in meerdere collecties te plaatsen, waar er vervolgens bewijsmaterialen aan gekoppeld kunnen worden. Ze bieden bovendien inzicht in de voortgang van de student, en geven de mogelijkheid om op collectie niveau aan te geven waar aan gewerkt wordt. 

  

Doel aanmaken

Het aanmaken van het doel kan op twee manieren: 

 1. via de ‘voortgang’ tab op het dashboard

  1. Klik op '+ doel toevoegen'

  2. Geef het doel een korte naam (verplicht), lange naam, en beschrijving

  3. Kies de status van het doel 

  4. Klik op 'opslaan'

 • binnen een collectie
  1. Klik op '+ doel toevoegen'
  2. Klik op 'nieuw doel'
  3. Geef het doel een korte naam (verplicht), lange naam, en beschrijving.
  4. Kies de status van het doel 
  5. Klik op 'opslaan'

Gebruik de status van het doel om aan te geven of je actief aan het werken bent aan het doel, of dat het doel al is afgerond.

 

Doelen aan collecties koppelen

Ga naar een collectie om één of meerdere doelen aan de collectie te koppelen.

 1. Klik op ‘+ doel toevoegen’

 2. Kies ‘bestaand doel’

 3. Selecteer één of meerdere doelen

 4. Kilk op 'toevoegen'

 Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article