Collecties kunnen worden gesorteerd binnen secties; een visuele laag om collecties te groeperen. Zo kan de gebruiker collecties dus onderverdelen in betekenisvolle groepen. Secties kunnen gebruikt worden om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld semesters, onderwijsfases, overkoepelende leeruitkomsten, types vaardigheden, etc. 


Secties aanmaken

Secties kunnen worden aangemaakt op de portfolio-pagina middels de knop '+ Nieuwe sectie' (1). Door over een sectie heen te bewegen met de muis, kan de naam worden gewijzigd, de volgorde worden aangepast en een sectie worden verwijderd mits deze geen collecties bevat (2). Collecties kunnen worden verplaatst naar een andere sectie middels het opties-menu van een collectie of in de header van een collectie-pagina.