Werken met secties

Modified on Mon, 31 Oct, 2022 at 10:26 AM

Collecties kunnen worden gesorteerd binnen secties. Dit is een visuele laag om collecties te groeperen. Zo kan de gebruiker collecties onderverdelen in betekenisvolle groepen, zoals semesters, onderwijsfases, overkoepelende leeruitkomsten, types vaardigheden, etc. 


Secties aanmaken

Een nieuwe sectie kan aangemaakt worden via de startpagina van Portflow. 

  1. Klik op ‘+ Nieuwe toevoegen’

  2. Klik op ‘sectie’

  3. Geef de sectie een naam

Secties aanpassen

Door over een sectie heen te bewegen met de muis, kan de gebruiker:

  • een collectie in deze sectie aanmaken

  • de naam van de sectie wijzigen

  • de volgorde van secties aanpassen

  • een sectie verwijderen (mits deze geen collecties bevat)

 

Collecties kunnen worden verplaatst naar een andere sectie door deze te slepen of aan te passen in de header van de collectie-pagina.  Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article