Werken met subdoelen

Modified on Tue, 27 Feb 2024 at 10:27 AM

Binnen Portflow kunnen subdoelen dimensies of mijlpalen van een groter leerdoel of leeruitkomst vertegenwoordigen. Subdoelen kunnen in meerdere collecties worden geplaatst, waaraan bewijs kan worden gekoppeld. Ze kunnen docenten en studenten helpen om deze veelzijdige aspecten van doelen (zelf) te beoordelen door overkoepelende doelen op te splitsen in specifieke, meetbare componenten.


Nieuwe subdoelen maken

Subdoelen kunnen op 2 verschillende manieren worden aangemaakt:

  • Op het tabblad 'voortgang' op het dashboard
  1. Klik op de drie puntjes naast de statistische samenvatting van een doel, aan de rechterkant van de voortgangspagina.
  2. Selecteer 'Subdoel toevoegen'
  3. Vul de details in.

  • Op een doelkaart (geopend door op het doel te klikken op het voortgangstabblad, de verzamelpagina, pagina met bewijsmateriaal of gekoppelde feedback)
  1. Klik op de drie puntjes naast de titel van het doel, bovenaan de doelkaart
  2. Selecteer 'Subdoel toevoegen
  3. Vul de details in


Bewijs toevoegen aan een subdoel

Klik op een collectie pagina op de drie puntjes naast een bewijsstuk en selecteer 'Link aan (sub)doelen'. Er wordt een pop-up geopend die de mogelijkheid biedt om doelen te selecteren die aan het bewijs moeten worden gekoppeld. Als de geselecteerde doelen subdoelen hebben, kan het dropdown menu gebruikt worden om ook de subdoelen direct aan het bewijs te koppelen.Klik op een doelkaart op de drie puntjes naast een bewijsstuk en selecteer 'Subdoelen beheren'. Er wordt een pop-up geopend die de mogelijkheid biedt om subdoelen te selecteren die aan het bewijs moeten worden gekoppeld.


Welke informatie heb ik over subdoelen?


Op een collectiepagina kun je zien welke bewijzen aan subdoelen zijn gekoppeld met een label.Op een pagina met bewijs kun je zien welke subdoelen aan dat bewijsmateriaal zijn gekoppeld.Op de doelkaart, op het tabblad 'bewijs', kun je de bewijzen en gekoppelde subdoelen zien.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article