Delen met externen

Modified on Wed, 10 Jan 2024 at 10:29 AM

In Portflow kan je, naast het uitnodigen van Canvas of Brightspace gebruikers, ook externe partijen (buiten de onderwijsinstelling) toegang geven tot (een collectie van) jouw portfolio om bijvoorbeeld feedback te geven


Alle feedback van externen is herkenbaar aan het logo van de organisatie waar de externe voor werkt. Je kan de toegang van een externe zelf beheren en intrekken. Houd er rekening mee dat een externe geen dashboard in het LMS heeft, maar iedere keer opnieuw inlogt in jouw portfolio. 


Het delen van het portfolio met externen

 1. Kies vanaf waar jij je portfolio wil delen

  1. Ga naar de portfolio startpagina. Klik op het plus-icoontje (+) naast  ‘gedeeld met’ 

  2. Ga naar 'Mijn toegang en verzoeken'. Klik op 'Deel' naast 'Toegang vragen'

 2. Klik op ‘klik hier om externe gebruikers uit te nodigen’

 3. Vul de naam, het mailadres en de rol van genodigde in
 4. Selecteer hoe lang je de gebruiker toegang wilt geven

 5. Selecteer het schuifje als je feedback wil verbergen voor de bezoeker. Deze kan dan alleen feedback en voortgangsevaluaties door zichzelf en jouzelf zien. Als jij hebt gereageerd op de originele feedback van iemand anders, is jouw reactie niet zichtbaar voor de bezoeker.

 6. Deselecteer het schuifje als je alleen bepaalde collecties wil delen. Je kunt in de dropdown vervolgens selecteren welke dat moeten zijn.

 7. Klik op ‘Verstuur uitnodiging’ om de uitnodiging te verzenden 

De genodigde kan nu via 2-factor authenticatie inloggen. 

Let op! Een genodigde kan diens naam aanpassen, maar niet de rol vanuit waar feedback gegeven wordt.Hoe verloopt het proces van het delen van het portfolio? 


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article