Portfolio's inzien

Modified on Mon, 31 Oct 2022 at 10:44 AM

Portfolio’s die met jou gedeeld zijn kunnen ook binnen Portflow worden ingezien. Je krijgt een uitnodiging als een portfolio met jou gedeeld is. Deze uitnodiging kun je accepteren of weigeren. In het tabblad ‘gedeeld met mij’ vind je een overzicht van alle portfolio’s en collecties die door andere gebruikers met je gedeeld zijn. Vanuit hier kan je het portfolio van de gebruiker bekijken. Door op het minnetje te klikken verwijder je het portfolio, dit betekent dat je geen toegang meer hebt totdat de eigenaar van dit portfolio jou opnieuw uitnodigt. 

 
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article