Docenten handleiding FeedPulse (NL)

Modified on Tue, 02 Aug 2022 at 04:09 PM


Samenvatting

FeedPulse is een tool die wordt ingezet om Longitudinaal toetsen (van der Vleuten, 2011) en Assessment as Learning (Dochy, Dochy & Janssens, 2018) in praktijk te brengen. Hierbij worden studenten op meerdere momenten voorzien van ontwikkelingsgerichte feedback. De verschillende meetmomenten vormen leermomenten voor de student (en docent) en kunnen waardevolle informatie over de ontwikkeling opleveren. Studenten verwerken zelf de mondelinge feedback in Feedpulse. Ze worden hierdoor geactiveerd en mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Doordat de feedback van meerdere meetmomenten kan worden vastgelegd in de tool ontstaat er een overview van de ontwikkeling van studenten over de tijd. Dit maakt het voor de docent makkelijk om het leerproces van studenten te monitoren en studenten krijgen meer zicht op hun eigen ontwikkeling.


Waarom FeedPulse?

Herken jij dat ook? Dat studenten pas aan het eind van een semester de grootste inspanning gaan

leveren. We zien graag dat de student lineair leergedrag vertoont met gelijk verdeelde inspanning,

zodat er geen sprake meer is van (eenmalige) kennisreproductie aan het eind van een semester.

In Figuur 1 zie je een weergave van de inspanning van de student, op twee manieren afgezet tegen

de tijd.


De zwarte lijn geeft de traditionele manier van leren weer; aan het einde van een leerproces wordt een

toets afgenomen. Studenten leren voor de toets om het vak te halen. Deze manier van toetsen heeft

vaak een piekbelasting aan het einde tot gevolg. De sense of urgency bij de student is laag tot het

moment van toetsing. Daarom willen we graag lineair leergedrag stimuleren waarbij er sprake is van

meer gelijk verdeelde inspanning (zie blauwe lijn, Figuur 1).


Longitudinaal toets

Voor meer gelijk verdeelde inspanning bij de student is het van belang om meerdere (formatieve)

meetmomenten in te zetten, dit wordt ook wel longitudinaal toetsen genoemd. De student wordt tijdens

de les voorzien van feedback over zijn performance op dat moment. Door het geven van tijdige

feedback, feed-up en feed-forward (Hattie & Timperley, 2007) wordt het gat tussen de huidige

performance en de gewenste performance steeds kleiner.


De inzet van FeedPulse stimuleert studenten vervolgens om actief aan de slag te gaan met deze

feedback. Studenten verwerken zelf de mondeling verkregen feedback in FeedPulse. Hierdoor krijgt de

feedback meer betekenis en wordt onderdeel van het leerproces. FeedPulse toont een overzicht van

de performance van een student over tijd, waardoor de student constant getriggerd wordt zijn

performance te verbeteren.


De verschillende feedbackmomenten kunnen worden gezien als leermomenten (Assessment as

Learning). De student krijgt tijdig zicht op zijn ontwikkeling (ten opzichte van de leeruitkomsten). Alle

gegeven feedback, opgeleverde producten en reviews hiervan kunnen uiteindelijk de basis vormen

voor de (integrale) eindbeoordeling. Deze beoordeling is - als het goed is - geen verrassing meer voor

de student!


De tool FeedPulse

Hieronder lichten we een aantal onderdelen uit FeedPulse toe.


Checkpoints

Een checkpoint staat voor een meetmoment/feedbackmoment. De docent (of student) maakt een

checkpoint aan voor een student of groep studenten op het moment dat de feedback wordt gegeven.

De student schrijft zelf de ontvangen feedback op in het checkpoint.


De student kan bij het invullen van het checkpoint bijvoorbeeld denken aan: Wat ging volgens de docent

goed? Waar kun je volgens de docent meer aandacht aan besteden? Wat is je volgende stap richting het behalen

van de leerdoelen/leeruitkomsten?Smiley-rating 

De docent geeft bij een checkpoint een waardering van de algehele performance van de student (t.o.v.

de leeruitkomsten), middels de smiley-rating. Dit kan een neutrale, positieve of negatieve smiley zijn, zie

Figuur 2. Deze verschillende tussentijdse “grove” metingen zeggen uiteindelijk meer dan een enkele

eindmeting.


Self-rating (optioneel)

De student kan zichzelf ook een rating geven bij een checkpoint. Op deze manier laat je de student

nadenken over zijn eigen performance en betrek je de student nog beter in het feedbackproces.

Eventuele verschillen in self-rating en teacher-rating kunnen waardevolle input zijn voor het

feedbackgesprek, zie Figuur 3.


Tabbladen in FeedPulse

In FeedPulse kunnen er -via settings- drie tabs worden aangezet door de docent: Students, Groups en

Peers. In de tab Students zullen alle studenten uit de cursus worden weergeven. Hier vullen studenten

individuele feedback in. Via het tabblad Groups kunnen studenten de ontvangen groepsfeedback

verwerken. Eén groepslid registreert de ontvangen feedback en elk ander groepslid kan één keer

reageren (bijvoorbeeld met een aanvulling). Het laatste tabblad in FeedPulse is Peers. Een groep

studenten kan hier feedback over zichzelf en over de andere groepsleden invullen.


PDF Downloaden

In FeedPulse is het mogelijk voor docenten en studenten om een pdf te downloaden. Bijvoorbeeld als

input voor een portfolio.


Gebruik FeedPulse

Voor studenten is het prettig als alle docenten die gebruik maken van FeedPulse dit zoveel mogelijk op

dezelfde manier toepassen. Studenten raken op deze manier gewend aan een eenduidige werkwijze.

Een veel voorkomende werkwijze is de volgende:


  • De docent maakt een checkpoint aan.

  • De docent zit tijdens het feedbackmoment (“checkpoint”) naast de student en geeft mondelinge feedback, feed-up en feed-forward over de algehele performance t.o.v. de leeruitkomsten.

  • De student noteert tijdens of direct na het feedbackmoment de feedback, feed-up en feed-forward in FeedPulse.

  • De docent geeft direct na het gesprek een smiley-rating over de algehele performance van een student op dat moment.

  • Het volgende feedbackmoment (bijvoorbeeld één of twee weken later) wordt er met de student teruggekeken naar het vorige feedbackmoment (vorige checkpoint). Hoe gaat het nu met de performance van de student? En wat is er gedaan met de feedback en feedforward van de vorige keer?

  • De docent maakt een nieuw checkpoint aan en laat de student de feedback, feed-up en feed-forward intypen bij dit nieuwe checkpoint.FeedPulse Workflow

Hieronder staat de meest gebruikte workflow in FeedPulse uitgelegd.Naslagwerk

Algemeen FeedPulse Video EN

Video Studenten NL

Video Docenten NL

FeedPulse website: www.feedpulse.com

Zie bijlages: 

Pdf Studenten Handleiding NL

Pdf Student Manual EN

Pdf Docenten Handleiding NL

Pdf Teacher Manual EN

Pdf Onepager NL

Pdf Onepager EN


Feedpulse Testimonial

FeedPulse Testimonial - Assessment as learning from Drieam on Vimeo.
Vragen? Feedback? Hulp nodig?

icons8-idea-48We zijn er om je te ondersteunen. Stuur ons een e-mail via support@feedpulse.com.


icons8-share-48Deel deze informatie gerust met de rest van het team. Zo blijft iedereen op de hoogte!Attachments/Bijlages

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article