Bewijsmateriaal verwijderen

Modified on Fri, 01 Sep 2023 at 04:07 PM

Bewijsmateriaal kan uit een collectie of het volledige portfolio verwijderd worden. Na het verwijderen wordt het nog tot 90 dagen bewaard in de prullenbak.

Uit een collectie verwijderen

Bewijsmateriaal kan op twee manieren uit de collectie verwijderd worden:

 • In de desbetreffende collectie
  1. Klik op de 3 puntjes (⋮op de kaart van het bewijsmateriaal
  2. Klik op 'verwijder uit collectie'
  3. Klik op 'OK'
 • Op de ‘mijn bewijs’ pagina
  1. Klik op de 3 puntjes  (⋮)  naast de titel van de collectie bij het betreffende bewijs bij 'Actions' en selecteer 'collecties beheren'
  2. Klik op het kruisje naast de collecties waar je het bewijsstuk uit wil verwijderen.
  3. Klik op'opslaan'


Uit het portfolio verwijderen

Via ‘mijn bewijs’ kan een bewijsmateriaal compleet uit Portflow worden verwijderd. 

 1. Klik hiervoor op de 3 puntjes (⋮bij het te verwijderen bewijsstuk. 
 2. Klik op 'Verplaats naar prullenbak'. Dit is enkel mogelijk wanneer dit bewijs niet is toegewezen aan een collectie of doel.


Let op! Als je bewijsmateriaal in zijn geheel uit Portflow verwijdert, verwijder je ook de feedback die daar al op gegeven is.


Versies verwijderen

Je kunt versies verwijderen door de betreffende versie te openen en de volgende stappen te volgen:

 1. Klik op de 3 puntjes (⋮bij de te verwijderen versie
 2. Klik op 'Verplaats naar prullenbak'
 3. Bevestig door op 'OK' te klikken


Bewijsmateriaal terughalen uit de prullenbak

Verwijderde bewijsmaterialen of verwijderde versies kunnen teruggehaald worden uit de prullenbak. Hiervoor klik je op je profielfoto rechtsboven, en vervolgens op 'prullenbak'. Verwijderd bewijsmateriaal blijft 90 dagen bewaard in de prullenbak voor het voorgoed verwijderd wordt.




Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article