Bewijsmateriaal verwijderen

Modified on Mon, 31 Oct 2022 at 10:37 AM

Bewijsmateriaal kan uit een collectie of het volledige portfolio verwijderd worden. 

Uit een collectie verwijderen

Bewijsmateriaal kan op twee manieren uit de collectie verwijderd worden:

  • In de desbetreffende collectie
    1. Klik op de 3 puntjes (⋮op de kaart van het bewijsmateriaal
    2. Klik op 'verwijder uit collectie'
    3. Klik op 'OK'
  • Op de ‘mijn bewijs’ pagina
    1. Klik op het kruisje (X) naast de titel van de collectie bij het betreffende bewijs


Uit het portfolio verwijderen

Via ‘mijn bewijs’ kan een bewijsmateriaal compleet uit Portflow worden verwijderd. Klik hiervoor op het prullenbak icoontje. Dit is enkel mogelijk wanneer dit bewijs niet is toegewezen aan een collectie.


Let op! Als je bewijsmateriaal in zijn geheel uit Portflow verwijdert, verwijder je ook de feedback die daar al op gegeven is.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article