[Student] - Portfolio inleveren

Modified on Mon, 31 Oct 2022 at 10:49 AM

Een vastgelegde versie van je Portflow portfolio kan worden ingeleverd in een opdracht in een Canvas cursus. Een docent of coach kan aangeven wanneer en waar het portfolio ingeleverd moet worden.

Stappen voor het inleveren van portfolio in een Canvas opdracht

  1. Ga naar de cursus en opdracht waar je je portfolio in wilt leveren
  2. Klik op 'meer',
  3. Klik op 'portfolio' in het drop-down menu
  4. Selecteer de versie van het Portfolio dat je in deze opdracht wil inleveren
  5. Klik op ‘Opdracht inleveren

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article