Aanwezigheid

Modified on Fri, 29 Jul 2022 at 05:08 PM

Samenvatting

De aanwezigheid is één van de gedragsindicatoren die StudyCoach kan weergeven. Deze geeft aan in hoeverre de student aanwezig is geweest en is gebaseerd op de registraties in de Roll Call Attendance-tool.

Waarde

Inzicht in de aanwezigheid geeft een indicatie van de betrokkenheid van een student (in een cursus).

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager

N.B. Deze feature kan uitgeschakeld zijn door de manager.


Inhoudsopgave

  Verzamelde informatie

  Scoreberekening


Verzamelde informatie

Onder de gedragsindicator aanwezigheid wordt data uit Canvas geclusterd omtrent de aanwezigheidsregistraties van de student. Deze gedragsindicator geeft aan of een student aanwezig was, te laat kwam of helemaal niet aanwezig was. Hiervoor is het nodig om de aanwezigheid in de Roll Call Attendance-tool te registreren. In het artikel Canvas datasynchronisatie wordt uitgelegd hoe de manager de Roll Call Attendance-tool in StudyCoach kan registreren.


NB: Wanneer een docent aan het einde van de lesweek deze data niet heeft ingevuld, zal deze niet meer gesynchroniseerd naar StudyCoach en zal het bolletje in StudyCoach grijs kleuren.


Scoreberekening

De score van de gedragsindicator aanwezigheid wordt als volgt berekend:

Per registratie wordt er een aantal punten toegekend, zie hieronder.

  • Absent: 0 punten
  • Te laat: 1 punt
  • Present: 2 punten

Vervolgens wordt aan de hand van het percentage t.o.v. een maximale score (totaal aantal registraties × 2 punten) een score toegekend voor deze indicator die visueel wordt weergegeven middels een kleurtje in een bolletje.


Negatief (rood)
0 punten
Neutraal (oranje)
1 punt
Positief (groen)
2 punten
0% - 50% van maximale score.
51% - 69% van maximale score.
70% - 100% van maximale score.


De scores worden dagelijks herberekend en worden per week opgeslagen. Op basis van de score wordt de trend berekend.


  

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article