Berekeningen, indicatoren & trends

Modified on Fri, 29 Jul 2022 at 05:24 PM

Samenvatting

Via de instellingen kan de manager de grenswaarden van indicatoren en trends beheren.

Rollen

StudentDocentCoachOpleidingscoachManager
✓*

* Niet beschikbaar voor managers op sub-account niveau.


Inhoudsopgave

 
Trend

Introductie

Via het instellingen-menu, bereikbaar via het tandwiel-icoon rechtsbovenin elk StudyCoach scherm, kan de manager in het tabblad Berekening de instellingen van de berekening van indicatoren en trends beheren in de respectievelijke subonderdelen.


Indicatoren

In dit tabblad kan je voor een aantal indicatoren instellen wat de grenswaarden en triggers zijn ten behoeve van de scoreberekening in StudyCoach. Grenswaarden bepalen vanaf welke score een punt wordt toegekend en triggers bepalen de ondergrens vanaf waar de data wordt meegenomen in de berekening van scores. Alleen gescoorde data wordt getoond in StudyCoach.


Aanwezigheid

De grenswaarden voor deze gedragsindicator zijn niet aanpasbaar.


Paginaweergave

Voor deze indicator kan worden gedefinieerd vanaf welke hoeveelheid gemiddelde paginaweergaves er een score berekend moet worden. Als het gemiddeld aantal paginaweergaven van alle cursusdeelnemers (studenten) onder deze waarde ligt, wordt er voor een betreffende week en betreffend vak geen score berekend.


Participatie

Voor deze indicator kan worden gedefinieerd vanaf welke hoeveelheid gemiddelde participaties (actieve deelnames) er een score berekend moet worden. Als het gemiddeld aantal participaties van alle cursusdeelnemers (studenten) onder deze waarde ligt, wordt er voor een betreffende week en betreffend vak geen score berekend.


Inlevergedrag

Voor deze indicator kan de grenswaarde worden verlegd. Zo kan bijvoorbeeld al bij een inlevergedrag van 40% van de maximale score een punt worden toegekend, in plaats van de standaard 50%. Wanneer de bovengrens voor rood (0 punten) wordt veranderd, verandert de ondergrens van oranje (1 punt) automatisch mee, ditzelfde geldt voor de ondergrens van groen (2 punten) en de bovengrens van oranje.


Voor de berekening van de trend kan in dit tabblad de ɑ en de grenswaarde per indicator worden gedefinieerd. 

De grenswaarden bepalen vanaf welke trendscore er een bepaalde signaalkleur en bijbehorend bolletje worden weergegeven.


  

  Vragen? Feedback? Hulp nodig?

     Neem gerust contact op.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article