Cursussen uit Eduframe publiceren door middel van EDU-DEX

Modified on Tue, 05 Dec 2023 at 05:00 PM

INHOUDSOPGAVE


Met Eduframe is het mogelijk om je cursussen automatisch te publiceren op verschillende leerportalen (catalogi). Dit kan doormiddel van de Eduframe 'Feeds' plugin. Deze plugin maakt een EDU-DEX XML feed op basis van jouw cursus gegevens in Eduframe. Met de gegenereerde EDU-DEX feed kun je jouw producten automatisch publiceren en up to date houden op verschillende leer portalen.

Ondersteunde portalen

  1. RIO (stap)
  2. Leer-rijk
  3. Springest
  4. Class

Daarnaast heeft EDU-DEX ook andere toepassingen en vertalingen zoals bijvoorbeeld voor het portaal Bloomville. Zie voor meer informatie: https://www.edudex.nl/oplossingen-voor-opleiders/ en https://translator.edudex.nl/.

EDU-DEX feed opzetten

In Eduframe zijn een aantal stappen nodig om cursussen in de EDU-DEX feed te krijgen. 

Stap 1: Activeren van de Feeds plugin

Contacteer ons via support@drieam.com om de Feeds plugin te activeren voor jouw Eduframe omgeving.


Stap 2: EDU-DEX activeren op cursus template niveau
Ga naar Cursussen -> Cursus templates. Klik op de Cursus Template die je wilt publiceren naar EDU-DEX en ga vervolgens naar de 'Feeds' tab. Zet vervolgens de switch bij 'Gepubliceerd op Edudex' aan:


Stap 3: Invullen van velden die niet standaard in Eduframe zitten
De meeste informatie over een cursus wordt automatisch uit Eduframe in de EDU-DEX feed gezet. Echter zijn er ook een aantal additionele velden die in de EDU-DEX feed gevraagd worden. Die kunnen per cursus template worden ingevuld. Daarnaast kun je selecteren in welke catalogi de EDU-DEX feed beschikbaar moet zijn, bijvoorbeeld rio/stap, om in het STAP scholingsregister te komen. 

Stap 4: Activeren van cursusedities om in EDU-DEX te publiceren
Tot slot is het nodig om de cursusedities die gepubliceerd dienen te worden te activeren. Dit kan door naar de specifieke cursuseditie te navigeren en vervolgens op het 'Feeds' tabje te klikken (zie onderstaande afbeelding). Vanuit de Cursus template kun je op de 'cursussen' tab klikken en daar zie je de verschillende cursusedities.


Stap 5: Bekijk de XML-feed
De XML-feed kan bekeken worden vanuit de 'Feeds' tab binnen iedere cursus template of cursuseditie (de link is overal hetzelfde). 


Hoe is de EDU-DEX feed opgebouwd? 

De EDU-DEX feed bestaat uit de edudexDirectory (de inhoudsopgave) en een aantal daaraan gelinkte XML bestanden, waaronder die van de verschillende 'programs' (cursussen in Eduframe). Voor elke (gepubliceerde) cursus template in Eduframe met één of meer (gepubliceerde) cursussen is er in principe één 'program' feed in EDU-DEX. Daarop is echter een uitzondering: Als er binnen een cursus template zowel flexibele als vaste cursussen zijn, dan worden daarvoor 2 losse 'program' feeds gebruikt (type=fixed of type=flexible), zie ook de onderstaande afbeelding: 


Door de link tussen '<resourceUrl>' en '</resourceUrl>' te openen, kun je de 'program' feed bekijken van een individueel programma.


Tip: Je kunt het programId van een programma vinden door naar https://[opleiderURL].eduframe.nl/api/v1/program/programs te navigeren. Vervang hierbij [opleider-id] met het eerste deel van de URL van je Eduframe omgeving. Door vervolgens te zoeken op de naam van de cursus template, kun je het programId vinden.


Velden in de EDU-DEX program feed

VeldWelke informatie uit Eduframe geven we mee?
editorHet reply-to email adres dat is in te stellen in Instellingen -> Bedrijfsgegevens.
expiresDe datum van vandaag + 1 week
formatAltijd 'EDU-DEX 1.3'
generator

Altijd het domein van de applicatie: 'feeds.eduframe.nl'

includeInCatalogDe in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Catalogi waar beschikbaar op Edudex'
inPublicationAltijd 'true' 
lastEditedDatum en tijd dat deze cursus template als laatste is bewerkt
programAdmission > applicationOpenAltijd 'true'
programAdmission > applicationTypeAltijd 'individual'
programAdmission > LeerRijkOpenFor

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld '

Leer-rijk open for on Edudex'. Dit veld is optioneel en hoeft alleen gevuld te worden indien men een goedgekeurde leverancier van LeerRijk is. Noemt alle overheidsorganisaties die zich aan mogen melden voor deze opleiding.

programAdmission > paymentDueAltijd 'up-front'
programAdmission > requiredLevelDe in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Verplicht niveau Edudex'
programAdmission > startDateDeterminationAls het een vaste 'program' is met daarin geplande cursussen, dan is het 'fixed starting date'. Als het een flexibele 'program' is met daarin geplande cursussen, dan is het 'direct start'. Als er geen geplande cursussen in het 'program' staan, dan is het 'agreed starting date', voor zowel een vaste als een flexibele 'program'. 
programAdmission > minNumberOfParticipants
De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Minimum number of participants'.

Let op: in tegenstelling tot de instelling 'minimum aantal cursisten' van Eduframe zelf, die op de cursus editie te vinden is, geldt de Edudex instelling voor alle product edities.

Tip: Een minimum aantal deelnemers van 1 staat gelijk aan "doorgangsgarantie" of "startgarantie". In andere woorden: als een deelnemer zich inschrijft kan hij/zij zeker zijn dat deze uitvoering doorgang vindt.

programAdmission > maxNumberOfParticipants
De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Maximum number of participants'.

Let op: in tegenstelling tot de instelling 'maximum aantal cursisten' van Eduframe zelf, die op de cursus editie te vinden is, geldt de Edudex instelling voor alle product edities.
programClassification >
degree

Als er een certificaat is ingesteld voor de betreffende Cursus Template in Eduframe, dan is het 'certificate' en anders 'none'. Dit is in te stellen onder de 'Cursus Template' tab, binnen een Cursus Template.

programClassification > targetFunctionRijksoverheidDe in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Rijksoverheid target function'. Benodigd voor Leerrijk.
programClassification >
orgUnitId

Dit is een unieke ID per opleider die bij EDU-DEX te verkrijgen is. In Eduframe moet dit ingevuld worden onder Instellingen -> LTI -> Feeds -> Edudex Org Unit Id.

programClassification >
programDuration

De gemiddelde duur in dagen van de geplande cursussen in de 'program', naar boven afgerond. Als er geen geplande cursussen in de 'program' zitten, dan 0. 


programClassification >
programForm

Altijd 'part-time'

 


programClassification >
programId

Als het gaat om een vaste 'program', dan is het de ID van de Cursus Template. Als het gaat om een flexibele 'program', dan is het de ID van de Cursus Template met '-flexible' daaraan toegevoegd. Zie de tip boven deze tabel om te weten hoe je het ID van de Cursus Template kunt verkijgen.

programClassification >
programLevel

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Niveau cursus Edudex'. Als dit niet is opgegeven doen we een automatische mapping met het aangepaste invoerveld gekoppeld aan het 'level' naar de mogelijke waarden voor de 'edudex program level' instelling. Als dit ook niet lukt is het 'none'.

programClassification >
programLocation

Een lijst van de cursuslocaties die zijn ingesteld (in Eduframe) op de geplande cursussen van deze Cursus Template. Als die niet zijn ingesteld of er zijn geen geplande cursussen dan is het 'Unknown'. 


programClassification >
programType

Altijd 'regular'

 


programClassification >
theme
De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Thema op Edudex'. Dit veld wordt alleen opgenomen als het thema ook daadwerkelijk is ingesteld.
programClassification > themeRijksoverheidLevel1

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld '

Rijksoverheid level 1 theme on Edudex'. Benodigd voor Leerrijk.


Een opleiding kan meerdere thema's hebben.

Bij de transformatie wordt per thema een leeroverzicht-thema toegekend, en vervolgens ontdubbeld.

programCompetences > competenceRijksoverheid

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Rijksoverheid competence on Edudex'. Benodigd voor Leerrijk. Competentie opties bij de Rijksoverheid.

programCurriculum > instructionLanguage > languageCode

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Taal op Edudex'. Standaard is dit de taal waarin Eduframe is ingesteld.

programCurriculum > instructionLanguage > percentage


Altijd 100


programCurriculum > instructionMode

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Instructie mode op Edudex'. Dit veld wordt alleen opgenomen als het veld ook daadwerkelijk is ingevuld.

programCurriculum > teacher > id

Het ID van de docent die gelinkt is aan deze cursus in Eduframe. Eén per gelinkte docent.

programCurriculum > teacher > name

De complete naam van de docent die gelinkt is aan deze cursus in Eduframe. Eén per gelinkte docent.

programCurriculum > teacher > summary

De eerste 1200 tekens van de beschrijving van de docent die gelinkt is aan deze cursus in Eduframe. Eén per gelinkte docent. 'xml:lang' is de taalcode van de taal waarin Eduframe is ingesteld.

programCurriculum > studyLoadDe in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Study load'. Benodigd voor Leerrijk. De opgegeven studielast geldt voor de opleiding als totaal.
programCurriculum > studyLoad @ periodAltijd 'program', wat gelijk staat aan de gehele opleiding
programDescriptions > courseSiteLink

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Link naar cursuspagina (url)'. Dit veld wordt alleen opgenomen als het veld ook daadwerkelijk is ingevuld.

programDescriptions > programName

Naam van de Cursus Template. 'xml:lang' is de taalcode van de taal waarin Eduframe is ingesteld.

programDescriptions > programSummaryText

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld 'Samenvatting op Edudex'. Als dit niet is ingesteld, nemen we de eerste 188 tekens van de cursusbeschrijving in Eduframe. 'xml:lang' is de taalcode van de taal waarin Eduframe is ingesteld.

programDescriptions > programDescriptionText

De eerste 1188 tekens van de cursusbeschrijving in Eduframe. 'xml:lang' is de taalcode van de taal waarin Eduframe is ingesteld.

programDescriptions > programDescriptionHtml

De inhoud van de eerste cursus tab van de Cursus Template in Eduframe. 'xml:lang' is de taalcode van de taal waarin Eduframe is ingesteld.

programSchedule > programRun > id

Het ID van de cursuseditie. Eén per geplande cursuseditie.


programSchedule > programRun > status

Afhankelijk van de status van de cursuseditie in Eduframe: 

  • Gepland = ‘application opened’
  • Actief = ‘application closed’ (voor vaste cursusedities), ‘application opened’ (voor flexibele cursusedities)
  • Afgesloten = ‘application closed’
  • Geannuleerd = ‘canceled’

Eén per geplande cursuseditie.   

programSchedule > programRun > startDate

Bij een vaste cursuseditie: de startdatum van de cursuseditie en 'isFinal' = true. Bij een flexibele cursuseditie: de datum van vandaag en 'isFinal' = false. Eén per geplande cursuseditie.

programSchedule > programRun > endDate

Bij een vaste cursuseditie: de einddatum van de cursuseditie en 'isFinal' = true. Bij een flexibele cursuseditie: de datum van vandaag + 1 jaar en 'isFinal' = false. Eén per geplande cursuseditie.

programSchedule > programRun > cost > amount

De prijs van de cursuseditie in Eduframe. Eén per geplande cursuseditie. 

programSchedule > programRun > cost > amountVAT

De berekende BTW op basis van de standaard BTW instelling in Eduframe en de prijs van de cursuseditie. Eén per geplande cursuseditie.

programSchedule > programRun > cost > amountIsFinal

Als de prijsberekening van de cursuseditie ingesteld is op 'Nader te bepalen', dan is het 'false'. In alle andere gevallen 'true'. Eén per geplande cursuseditie. 

programSchedule > programRun > cost > costType

Altijd 'tuition fee'. Eén per geplande cursuseditie.

programSchedule > programRun > cost > currency

De munteenheid die in uw Eduframe-omgeving gebruikt wordt. Eén per geplande cursuseditie. 

programSchedule > programRun > cost > isRequiredCost

Altijd 'true'. Eén per geplande cursuseditie. 

programSchedule > programRun > cost > payableBy

Als de prijsberekening van de cursuseditie ingesteld is op 'Prijs per order', dan is het 'group'. In alle andere gevallen 'individual'. Eén per geplande cursuseditie.

programSchedule > programRun > cost > VATExemptAmount

Als in Instellingen -> Factuurinstellingen het Standaard belastingtarief cursussen is ingesteld met het 'show VAT' vinkje uit, dan is het de prijs van de cursuseditie in Eduframe. Anders wordt VATExemptAmount niet meegenomen in de feed. Eén per geplande cursuseditie.

programSchedule > programRun > contactHoursPartOfDay

De in de Cursus Template -> Feeds tab opgegeven instelling van het veld '

Contact hours part of day on Edudex'. Benodigd voor Leerrijk. Hier geef je optioneel aan tijdens welke dagdelen dit programma wordt geleverd.


programSchedule > programRun > courseDay > id

Het ID van de meeting in Eduframe, die gelinkt is aan de cursuseditie. Eén per bijeenkomst.

programSchedule > programRun > courseDay > date

Startdatum van de bijeenkomst. Eén per bijeenkomst.

programSchedule > programRun > courseDay > startTime

Starttijd van de bijeenkomst. Eén per bijeenkomst.

programSchedule > programRun > courseDay > endTime

Eindtijd van de bijeenkomst. Eén per bijeenkomst.

programSchedule > programRun > courseDay > location

Het volledige adres van de locatie van de bijeenkomst. Als dit leeg is, dan nemen we het volledige adres van de locatie van de cursuseditie. Als die ook leeg is dan wordt location niet meegenomen in de feed. Eén per bijeenkomst.

programSchedule > programRun > locationHet volledige adres van de locatie van de cursuseditie. Als die ook leeg is dan wordt location niet meegenomen in de feed. Eén per geplande cursuseditie.
programSchedule > programRun > numberOfContactSessionsHet aantal bijeenkomsten in de cursuseditie. Eén per geplande cursuseditie.


Online cursussen aanbieden

Een volledig online cursus biedt je als volgt aan:

  1. Zet de 'Instruction mode op Edudex' in de feed instelling op de product template op 'Virtual Classroom'.
  2. Zet de product editie locatie op 'Online'

Let op: het is niet toegestaan om meetings op locatie 'Online' te zetten. Een meeting locatie mag alleen een fysieke locatie betreffen.
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article