Coaching dashboard

Modified on Wed, 21 Feb 2024 at 11:31 AM

Naar het Coaching dashboard navigeren

Het coaching dashboard geeft docenten en mentoren een overzicht van de activiteit van hun studenten binnen Portflow. Je kunt op het coaching dashboard geraken vanuit de cursusnavigatie (1) in plaats van de globale navigatie. De 'Portflow' link in de cursusnavigatie is alleen zichtbaar voor de LTI rollen Administrator, Instructor (docent, ontwerper of teaching assistant), Mentor of Observer, of rollen die zijn afgeleid van deze rollen. Niet voor studenten. Als je op de Portflow link in de cursusnavigatie klikt, kom je onmiddellijk op het coaching dashboard tabblad van Portflow terecht (2).


Belangrijk: het coaching dashboard is niet zichtbaar als je vanuit het globale navigatiemenu naar Portflow navigeert.


In Brightspace kun je het coaching dashboard bereiken door binnen de context van een cursus op Portflow te klikken:


In Canvas kun je het coaching dashboard bereiken door binnen de context van een cursus op Portflow te klikken.

Zie je het coaching dashboard niet? Zorg ervoor dat de stappen in dit artikel zijn gevolgd.

Wat kan ik zien op het Coaching Dashboard?

Je ziet de naam van de cursus waar je op dit moment in zit (3) en het aantal studenten dat ingeschreven is voor die cursus. Alle actieve studenten zijn zichtbaar voor alle docenten, zelfs als ze in een andere sectie ingeschreven zijn en normaalgesproken niet zichtbaar zijn voor jou. Een actieve student betekent dat zij een actieve inschrijving hebben in de cursus en dat zij de uitnodiging hebben geaccepteerd.


Je kunt de lijst van studenten filteren gebaseerd op de toegang die ze jou hebben gegeven (4). Als je geen toegang hebt tot het portfolio van de student op dit moment kun je ze toegang vragen door middel van de 'Toegang vragen' knop (5). Je kunt alleen toegang vragen aan studenten die op dit moment ingeschreven zijn in deze cursus (3). Als je toegang wil vragen aan andere studenten, kun je dat doen via het 'Mijn toegang en verzoeken' tabblad. Als je toegang hebt tot het portfolio van een student, wordt hun naam blauw. Als je op hun naam klikt, kom je in hun portfolio. Het toegangsniveau dat je hebt gekregen wordt getoond tussen haakjes achter de naam van de student (6).


Het overzicht wordt standaard gesorteerd op de dag van de laatste launch. Je kunt elk van de kolommen (7) klikken om te sorteren op de kolomeigenschap. Dat kan oplopend of aflopend zijn, geïndiceerd door de blauwe pijl naar boven of naar beneden. Als je geïnteresseerd bent in de studentactiviteit tijdens een bepaalde periode, kun je de 'Periode' knop (8) gebruiken. Je stelt een start- en einddatum in bij de pop-up. 


Let op: De periode gaat niet verder terug dan 1 januari 2024. Het coaching dashboard wordt elke nacht bijgewerkt.
Activiteitenoverzicht 


Op het coaching dashboard zie je de totale activiteit van je studenten. Het verschil in activiteit tussen de 2 dagen die je hebt ingesteld bij 'periode' (8) wordt getoond als groene superscript (toename) of rode superscript (afname) in het overzicht van studentactiviteit.


Bewijs = Totale aantal van alle types bewijs in het portfolio, zowel toegevoegd aan een collectie als losse.

Opmerkingen = Totale aantal opmerkingen geplaatst door de student in het portfolio van een ander.

Feedbackverzoeken = Totale aantal feedbackverzoeken verstuurd door de student, zowel beantwoord als niet beantwoord.

Voortgangsevaluaties = Totale aantal voortgangsevaluaties verzocht door de student, met en zonder reacties.


Voortgang op doelen


Op het coaching dashboard kun je de huidige status van doelen uit een template bekijken (9). Voor de studenten die dat template hebben geïmporteerd, jou toegang hebben gegeven én voor de doelen in dat template een evaluatie hebben uitgevoerd, krijg je een voortgangsbalk te zien. Deze geeft de meest recente zelfwaardering aan van dat doel. Dit is ook zo als de student de naam van het doel heeft veranderd. De voortgangsbalk wordt gevuld met het percentage wat aan dat niveau in de rubric scale was toegekend. Zie meer over rubric scales in dit artikel.


Als je niet alle doelen uit die template wil weergeven in het coaching dashboard, kun je doelen uitvinken door middel van de doelselectie (10). 


Doelnaam = Score van de meest recente zelfevaluatie waardering voor dat doel.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article