Werken met collecties

Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 03:05 PM

Het structureren van het portfolio is mogelijk door middel van collecties. Binnen een collectie kan bewijsmateriaal en feedback verzameld worden. De gebruiker bepaalt zelf wat de collectie inhoudt, dit kunnen bijvoorbeeld competenties zijn waar de gebruiker aan werkt, leeruitkomsten, projecten, een minor of andere zaken. 


Het aantal collecties binnen een portfolio is onbeperkt. Bij het inleveren van het portfolio kiest een gebruiker zelf welke collecties wel en niet ingeleverd moeten worden. Er kunnen dus ook collecties worden aangemaakt die niet worden meegenomen in het snapshot. Ook kunnen collecties verborgen worden voor bezoekers.


Collecties aanmaken

Een nieuwe collectie kan aangemaakt worden via de startpagina van Portflow. 

 1. Klik op ‘+ Nieuwe toevoegen’
 2. Klik op ‘Collectie’
 3. Geef de collectie een naam (verplicht) en eventueel een subtitel (optioneel)
 4. Klik op ‘Toevoegen

Collecties aanpassen

Op de startpagina van Portflow is het mogelijk om:

 • De naam en subtitel van de collecties te wijzigen
  1. Klik op de drie puntjes (⋮)
  2. Klik op ‘hernoemen’
 • Een collectie te verplaatsen (naar een (andere) sectie)
  1. Klik op de zes puntjes aan de linkerkant van de collectiekaart (⋮⋮)
  2. Versleep de collectie naar de nieuwe plek
 • De kleur van de collectie aan te passen 
  1. Klik op het icoontje van de collectie
  2. Kies de gewenste kleur voor de collectie
 • De collectie te verbergen voor anderen
  1. Klik op de drie puntjes (⋮)
  2. Klik op 'verbergen'

Indien gewenst kan een uitgebreide collectie beschrijving worden toegevoegd via het pen-icoontje in de collectie (deze pagina opent zich wanneer je een collectiekaart aanklikt). Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article