Het structureren van het portfolio is mogelijk door middel van collecties. Binnen een collectie kan bewijsmateriaal en feedback verzameld worden. De gebruiker bepaalt zelf wat de collecties zijn, dit kunnen bijvoorbeeld competenties zijn waar deze aan werkt, leeruitkomsten, projecten, een minor of andere zaken. 


Het aantal collecties dat een gebruiker aan zijn/haar portfolio kan toevoegen is onbeperkt. Bij het inleveren van het portfolio kiest een gebruiker zelf welke collecties hij/zij wel en niet wil inleveren, er kunnen dus ook collecties worden aangemaakt die niet worden meegenomen in een beoordeling.


Collecties aanmaken

Een nieuwe collectie kan aangemaakt worden via de startpagina van het portfolio door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Klik op ‘+ Nieuwe collectie

  2. Geef de collectie een naam (verplicht) en eventueel een korte beschrijving (optioneel)

  3. Klik op ‘Toevoegen

De lange beschrijving van de collectie kan worden toegevoegd via het pen-icoontje (1) rechts bovenin de collectiepagina. De naam en korte beschrijving van de collecties zijn te wijzigen via de startpagina, door te klikken op de drie puntjes (2). Klik hierna op 'Hernoemen' (3).

Via hetzelfde menu is het mogelijk om een collectie naar een andere sectie te verplaatsen. De collectie kan binnen een sectie naar een andere plek worden gesleept. 
Op de startpagina van het portfolio is het mogelijk collecties een andere kleur geven. Hiermee kunnen bijvoorbeeld verschillende types collecties onderscheiden worden (e.g. wanneer er aan verschillende portfolio’s tegelijk wordt gewerkt). Beweeg hiervoor met de muis over het icoontje.