[Beheerders] - Template-rechten toekennen

Modified on Wed, 21 Sep 2022 at 03:46 PM

Een beheerder van Canvas (met root-account beheer rechten) kan een docent, opleidingscoördinator of andere collega rechten geven om templates te beheren. 


  1. Ga in Portfolio naar het tabblad 'admin'
  2. Klik op het tabblad 'beheer Power Users'
  3. Klik op 'promoveer gebruiker'.
  4. Zoek de collega op via het e-mailadres of de naam
  5. Kies als bevoegdheid voor 'template-ontwikkelaar'
  6. Klik op 'promoveer gebruiker' in de pop-up


De gebruiker heeft nu toegang tot het tabblad Templates en kan daar de beschikbare templates beheren en aanmaken.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article