[Admin] - Power users en afdelingen beheren

Modified on Mon, 25 Sep 2023 at 02:28 PM

Een beheerder van Canvas of Brightspace (met root-account beheer rechten) kan een collega rechten geven om templates of rubric scales te beheren. 


Rechten toekennen

  1. Ga in Portfolio naar het tabblad 'admin'
  2. Klik op het tabblad 'beheer Power Users'
  3. Klik op 'promoveer gebruiker'.
  4. Zoek de collega op via het e-mailadres of de naam (1)
  5. Kies als bevoegdheid voor 'template-ontwikkelaar' of 'rubric scale ontwikkelaar' (2)
  6. Kies de juiste afdeling (3)
  7. Klik op 'promoveer gebruiker' in de pop-up


De gebruiker heeft nu toegang tot het tabblad Templates -> Structuur en/of Rubric scales en kan daar de beschikbare templates beheren en aanmaken en/of rubric scales beheren en aanmaken


Afdelingen beheren

Afdelingen zijn groepen power users die beheerd kunnen worden in het 'Admin' tabblad, subtabblad 'Afdelingen' (2). Je kunt afdelingen toevoegen (3) en ze een naam geven (4). In dit overzicht kun je zien hoeveel templates geassocieerd zijn met die afdeling (5), hoeveel leden de afdeling heeft (6). In het actiemenu (7), kun je een afdeling van naam wijzigen of verwijderen. 


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article