Vrije tekst aanmaken

Modified on Mon, 31 Oct 2022 at 10:33 AM


Het is mogelijk om direct een 'vrije tekst' toe te voegen in Portflow, hiervoor kan je gebruik maken van de tekstbewerker binnen Portflow.


De stappen voor het toevoegen van een vrije tekst:

  1. Klik op ‘+ voeg bewijs toe’ in ‘mijn bewijs’ of binnen een collectie

  2. Selecteer ‘vrije tekst

  3. Geef het bewijsmateriaal een naam (dit kan je later nog aanpassen)

  4. Gebruik de tekstbewerker om de tekst op te maken en eventueel een afbeelding, link of quote toe te voegen. Indien gewenst, verwijs naar andere bewijsstukken.  

  5. Klik op ‘toevoegen'

Let op! Vrije tekst slaat niet automatisch op, dus wees voorzichtig met het sluiten van het venster. Na het opslaan kan de tekst wel opnieuw bewerkt worden, hiermee wordt een nieuwe versie van het bewijsmateriaal gecreëerd.

 


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article