Nieuw bestand uploaden

Modified on Tue, 12 Sep 2023 at 12:22 PM


Nieuw bewijsmateriaal kan, onder andere, aangemaakt worden door één of meerdere bestanden vanaf de computer te uploaden naar het portfolio. Dit kan elk type bestand zijn, maar niet elk bestandstype kan in Portflow zelf worden weergegeven. Dit betekent dat een dergelijk bestandstype gedownload moet worden in plaats van het te bekijken via preview. Er zit een maximum bestandsgrootte van 500MB per bestand aan de upload, maar er wordt streng geadviseerd om mediabestanden te comprimeren voordat deze geüpload worden.


Een nieuw bestand uploaden

  1. Klik op ‘+ voeg bewijs toe’ in ‘mijn bewijs’ of in een collectie
  2. Selecteer ‘bestandsupload'
  3. Geef je bewijsmateriaal een naam (dit kan je later nog aanpassen)
  4. Kies één of meer bestanden die je wil uploaden vanaf je computer
  5. Klik op ‘toevoegen


Bestanden zoals docx en doc worden in Portflow geconverteerd naar PDF om ze te kunnen bekijken in Portflow. Hierdoor is de opmaak soms iets anders dan bedoeld in MS Word. Als de opmaak belangrijk is, kan de student het beste een PDF uploaden in plaats van een Word bestand. Als er toch een Word bestand is geüpload door de student, kan de bezoeker ook het bestand downloaden om het in de originele staat te bekijken.Beveilingsmaatregelen


Uit veiligheidsoverwegingen mogen sommige bestandstypen niet aan een portfolio worden toegevoegd. Deze bestandstypen kunnen potentiële veiligheidsproblemen opleveren.


.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, .hta, .ins, .isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article