Nieuw bestand uploaden

Modified on Wed, 30 Nov 2022 at 05:30 PM


Nieuw bewijsmateriaal kan, onder andere, aangemaakt worden door één of meerdere bestanden vanaf de computer te uploaden naar het portfolio. Dit kan elk type bestand zijn, maar niet elk bestandstype kan in Canvas zelf worden weergegeven. Dit betekent dat een dergelijk bestandstype gedownload moet worden in plaats van het te bekijken via preview. Bekijk deze pagina voor het overzicht van bestandstypes die direct in Canvas bekeken kunnen worden. Er zit een maximum bestandsgrootte van 500MB per bestand aan de upload, maar er wordt streng geadviseerd om mediabestanden te comprimeren voordat deze geüpload worden.


Een nieuw bestand uploaden

  1. Klik op ‘+ voeg bewijs toe’ in ‘mijn bewijs’ of in een collectie
  2. Selecteer ‘bestandsupload'
  3. Geef je bewijsmateriaal een naam (dit kan je later nog aanpassen)
  4. Kies één of meer bestanden die je wil uploaden vanaf je computer
  5. Klik op ‘toevoegen
Beveilingsmaatregelen


Uit veiligheidsoverwegingen mogen sommige bestandstypen niet aan een portfolio worden toegevoegd. Deze bestandstypen kunnen potentiële veiligheidsproblemen opleveren.


.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, .hta, .ins, .isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article