[Admin] - Rubricschaal maken

Modified on Tue, 30 Apr at 3:56 PM

Hoe kun je een rubricschaal aanmaken?

Als je de rechten hebt gekregen als 'rubric creator' van de centrale admins, krijg je het tabblad 'Templates' te zien. Onder het subtabblad 'Rubricschalen' zie je de rubric scales die beschikbaar zijn binnen jullie instelling. Om een rubricschaal aan te passen zul je deze eerst moeten onpubliceren.


Voor een rubricschaal kies je een zichtbare tekst voor in de voortgangsevaluatie en een achterliggend percentage. De niveau's kunnen in elke gewenste volgorde worden geplaatst en elk gewenste percentage als weging krijgen.


Hoe maak je als instelling goed gebruik van Rubric schales?

Rubric schalen worden gebruikt om kwantitatief te waarderen bij voortgangsevaluaties. Het kan voorkomen dat er verschillende rubric scales worden gebruikt om hetzelfde doel te waarderen. Dit gebeurt als een student bij verschillende voortgangsevaluaties over hetzelfde doel een andere rubric scale heeft gekozen. Hoe zorg je er voor dat de groeigrafiek bij een doel, en het spinnenweb die meerdere doelen en voortgangsevaluaties bevat, nog steeds nuttige inzichten geeft als je bijvoorbeeld de volgende rubric scales allemaal beschikbaar wil stellen voor studenten:

De regels

Regel 1: Zorg ervoor dat het laagste niveau altijd 0% is en het hoogste niveau 100%. Verdeel de andere niveau’s daar tussen in. Dit kan evenredig, maar dit is niet het belangrijkste uitgangspunt. Kijk eerder naar regel 2 voor de verdeling tussen 0 en 100:


Regel 2: Zorg ervoor dat een niveau dat een bepaald ‘gevoel’ opwekt in verschillende rubric scales, ook hetzelfde percentage heeft. Bijvoorbeeld: ‘Voldoende’ in de ene rubric scale heeft hetzelfde percentage als ‘:)’ in een andere rubric scale. Bijvoorbeeld beide 50%. Het is af te raden om meerdere scales te maken waarin het woord ‘voldoende’ voorkomt, maar telkens eigenlijk iets anders betekent. Bijvoorbeeld: ‘Onvoldoende, voldoende, goed, excellent’ met een rubric scale 'Onvoldoende, voldoende goed' gaat niet goed samen. Dan hebben ‘voldoende’ en ‘goed’ opeens een heel andere betekenis op globaal niveau.


Regel 3: Deze schalen hoeven niet overeen te komen met wat je tijdens je formele beoordeling ziet als ‘voldoende’: de waarderingen in Portflow geven groei aan en niet absolute ‘cijfers’. Sommige opleidingen zien een 8 pas als voldoende voor een formele beoordeling, anderen 5,5. Om rubric scales te kunnen gebruiken en combineren met de hele instelling, is het belangrijk om één lijn te trekken, los van de cijfers in formele beoordeling. Die 6 kan gegeven worden in het LMS of het beoordelingsprogramma.


Uit deze regels volgen bijvoorbeeld de volgende rubric scales:

Deze rubric scales kunnen door elkaar heen gebruikt worden door een student, want voor de groeigrafieken worden de percentages gebruikt en die zijn uitwisselbaar. Een afzonderlijke voortgangsevaluatie waar het gaat om de ‘woorden’ of emojis hebben nog steeds waarde op zichzelf.


Hoe komen deze percentages terug in Portflow?

We nemen het voorbeeld van deze ingevulde evaluaties:

Eerste evaluatie 'doel 1', op tijdpunt 1

Docent 1: 60%

Docent 2: 80%


Tweede evaluatie 'doel 1', op tijdpunt 2

Docent 1: 70%

Docent 2: 90%


Groeigrafiek

In de groeigrafiek (per doel) wordt de gemiddelde beoordeling (in percentage) per rol per evaluatie genomen als een datapunt. Er wordt een lijn getrokken tussen de verschillende punten op verschillende momenten.

Voorbeeld: In de groeigrafiek van 'doel 1' zien we nu twee datapunten. De datapunten zijn het gemiddelde per rol: 70% (60+80/2) op tijdpunt 1 en 80% (70+90/2) op tijdpunt 2.


Spindiagram

Resultaten in een spindiagram (meerdere doelen, geaggregeerd van meerdere voortgangsevaluaties) zijn gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde: de laatste waardering weegt 65% mee en het gemiddelde van de vorige resultaten weegt 35% mee. De beoordeling (in percentage) van dezelfde rol wordt gemiddeld.

Voorbeeld: In de spindiagram na de eerste evaluatie zien we nu 70% bij 'doel 1'. Na de tweede evaluatie zien we 76.5% bij 'doel 1' (berekening voortschrijdend gemiddelde: 35% * 70% + 65% * 80% = 76.5%)


Voortgangsevaluatie

Resultaten in een spindiagram van 1 voortgangsevaluatie (meerdere doelen, 1 voortgangsevaluatie) worden gemiddeld per rol.

Voorbeeld: In de voortgangsevaluatie-diagram zien we de gemiddelde score per rol: 70% bij evaluatie 1 en 80% bij evaluatie 2.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article