Release notes Portfolio 2022.08.0

Modified on Wed, 24 Aug 2022 at 08:11 PM

RELEASE: 24 augustus 2022


Doelen zonder plan zijn slechts wensen... Met deze grote update van Portfolio by Drieam worden veel nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Zo zijn de bewijsstukken verrijkt met verwijzingen en vrije teksten, kunnen doelen worden gesteld door studenten of worden gesuggereerd door de opleiding en kunnen er templates worden gemaakt voor de structuur van het portfolio.


INHOUD


Bewijsstukken

Vermelden van bewijsstukken

Het is nu mogelijk om een verwijzing op te nemen naar een bewijsstuk in alle tekstvelden (zoals in feedback en in beschrijvingen van bewijsstukken, collecties en portfolio's). Dit doe je door '@' te typen in het tekstveld en vervolgens kun je kiezen waar je naar wilt verwijzen. Een verwijzing blijft naar het bewijsstuk linken en ook de naam van de verwijzing wordt bijgewerkt als die van het bewijsstuk wordt aangepast. Bezoekers van het portfolio kunnen alleen doorklikken naar het bewijsstuk als het voor hen toegankelijk is.Toepassing in het onderwijs

Dankzij deze toevoeging is het mogelijk om de bewijsstukken sterker met elkaar te verbinden in bijvoorbeeld een reflectie, betoog, beschrijving of pleidooi van het portfolio.


Vrije tekst

Er is een nieuw type bewijs toegevoegd: 'Vrije tekst'. Hiermee kan de gebruiker direct in het portfolio nieuwe bewijsstukken bestaande uit tekst toevoegen. Bovendien is het in vrije tekst ook mogelijk bovengenoemde 'verwijzingen' te gebruiken. Daarnaast biedt de uitgebreide editor van vrije tekst meer opties voor de opmaak van een tekst, zoals kopjes, code, kleuren en uitlijning. Ook is hier net als in andere typen bewijs versiebeheer mogelijk. 
Toepassing in het onderwijs

Met de toevoeging van vrije tekst is het nu makkelijker om snel (korte) teksten toe te voegen aan het portfolio, zonder eerst op een aparte tekstverwerker een document te maken, op te slaan en te uploaden. Dit is bijvoorbeeld handig voor reflecties of korte verslagen. Met de uitbreidingen van de editor is het bovendien mogelijk een tekst te voorzien van een duidelijke structuur én een persoonlijker tintje.Opbouwen en ordenen

Doelen stellen

Een grote nieuwe toevoeging in Portfolio is het concept 'Doelen'. Doelen zijn te gebruiken om aan te geven aan welke doelen je in een context van een collectie bezig gaat, bent of bent geweest. Vervolgens kunnen bewijsstukken binnen Collecties aan die doelen gekoppeld worden. Omdat eenzelfde Doel kan voorkomen in meerdere Collecties, kunnen Doelen ook een dwarsdoorsnede bieden in de activiteit en ontwikkeling in dat doel over de Collecties heen. Doelen zijn nu een onderdeel van het portfolio en zijn ook zichtbaar voor iedereen met wie het portfolio gedeeld is (behalve in de showcaseportfolio). Doelen kunnen worden aangemaakt in het nieuwe tabblad 'Voortgang'. In een Collectie kun je ook direct nieuwe Doelen aanmaken, of eerder aangemaakte doelen toevoegen. Zodra er Doelen zijn toegevoegd aan een Collectie kunnen er bij die Doelen ook bewijsstukken verzameld worden. Bewijsstukken die al in een Collectie zitten kunnen via het menu (⋮) worden toegevoegd aan één of meer Doel(en) in die Collectie. In het nieuwe tabblad 'Voortgang' kan het overzicht van alle doelen in het Portfolio worden gevonden. Door te klikken op een Doel wordt de informatie over dat Doel getoond. Op het eerste tabblad van het Doel kan een samenvatting worden gevonden. Op het tweede tabblad wordt een lijst van alle gekoppelde bewijsstukken getoond met daarbij in welke Collectie(s) die bewijsstukken te vinden zijn.Toepassing in het onderwijs

Door de toevoeging van Doelen is de eerste stap gezet richting het tonen en volgen van voortgang in het Portfolio. Middels doelen kan de student aangeven waar hij aan wil werken en ook aan welke doelen zijn bewijsstukken bijdragen. Doelen kunnen gebruikt worden als leeruitkomsten, leerdoelen, subdoelen of andere doelstellingen. Hiernaast bieden ze ook de mogelijkheid om een onderverdeling te maken van bewijsstukken binnen collecties.


Templates

Opleidingen en docenten die daartoe rechten hebben gekregen kunnen Templates (sjablonen) maken die de structuur helpen vormgeven van een portfolio. Templates kunnen Secties, Collecties en Doelen bevatten. Een student kan vervolgens eenvoudig een template toepassen op zijn portfolio door deze te importeren. De structuur van een geïmporteerd template wordt toegevoegd aan het bestaande portfolio van de student en is vervolgens ook door de student zelf aan te passen. Een student kan meerdere templates toepassen. Daarmee kan er dus bijvoorbeeld per semester een nieuw template worden aangeboden. Templates kunnen bovendien ook uit alleen collecties of doelen bestaan.Toepassing in het onderwijs

Met templates het mogelijk om studenten scaffolding te bieden in het structureren van hun portfolio. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een opbouw van het portfolio te suggereren. Zo is het ook mogelijk om studenten alleen de Doelen te bieden waar ze vanuit hun opleiding naartoe werken en zou de student zelf deze Doelen via een template kunnen importeren en gebruiken in een zelfgebouwde portfoliostructuur.


Overig

Organisatie-instellingen

Beheerders van het LMS kunnen in Portfolio nu zelf de instellingen van Portfolio beheren. In het nieuwe onderdeel 'Admin' (bereikbaar in het hoofdmenu van Portfolio), kunnen de volgende zaken worden ingesteld:

  • De naam van de instelling (die o.a. wordt weergegeven in de e-mails die verstuurd worden naar externe gebruikers);
  • Het gebruik van een eigen user policy voor externe gebruikers;
  • De beschikbare rollen die gebruikers kunnen toepassen (die wordt weergegeven bij geplaatste feedback);
  • De Power users (die in staat zijn om templates te maken).Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article