Release notes Portfolio 2022.05.0

Modified on Thu, 12 May 2022 at 10:28 AM

GELANCEERD: 12 mei 2022


Inhoud

User interface

Verslepen van collecties naar andere secties

Het is nu mogelijk om collecties te verslepen naar een andere sectie. Hiernaast zijn de knoppen voor het aanmaken van een nieuwe collectie en sectie aangepast.


Waarde

Met deze aanpassing is de applicatie intuitiever geworden in gebruik.


Bewijsstukken

Bestaande bewijsstukken toevoegen aan een collectie

Naast het toevoegen van nieuwe bewijsstukken, kan er nu ook bestaand bewijsmateriaal worden toegevoegd aan een collectie.


Waarde

Op deze manier is het eenvoudiger om eerder toegevoegd materiaal aan het portfolio toe te voegen aan een collectie, met behoud van bestaande feedback. Zo ontstaan er niet onverhoopt duplicaten.


Feedback

Bewerken van eigen opmerkingen

Het is nu mogelijk om een eigen opmerking te bewerken. De auteur van een opmerking (feedback) kan elke eigen opmerking aanpassen. Opmerkingen die zijn bewerkt blijven voorzien van de datum en tijd van originele plaatsing, maar worden gekenmerkt door het woord 'gekenmerkt' / 'bewerkt'.Waarde

Dankzij deze aanpassing is het mogelijk om eenvoudig een typfout te herstellen of een kleine aanvulling te geven op feedback.


Tonen van e-mailadressen van externe feedbackgevers

Wanneer je over de indicator van een externe gebruiker beweegt met je muis (icoon van een huis met een kruisje) wordt nu ook het e-mailadres van de gebruiker getoond.Waarde

Hiermee is het mogelijk om de bron van de feedback beter te verifiëren.


Vergrendelen & Inleveren

Het is nu mogelijk om een deelbare link voor een vergrendeld portfolio te genereren voor showcasing of assessment doeleinden.


Een showcase portfolio link kan worden gebruikt als publieke showcase van een vergrendelde kopie van het portfolio. De gegenereerde URL kan worden gedeeld op bv. social media. Een bezoeker van een showcase-link kan de inhoud van dat vergrendelde portfolio bekijken, waarin alle feedback is weggelaten en alleen de laatste versies van bewijsmateriaal worden getoond. Een publieke URL kan ook ingetrokken worden door de eigenaar van het portfolio. Telkens wanneer een nieuwe publieke showcase-link wordt gegenereerd, is die uniek om ongewenste toegang tot eerder teruggetrokken links te voorkomen.


Een assessmentlink kan gebruikt worden voor (summatieve) beoordelingsdoeleinden buiten het Portfolio platform of het LMS. Een bezoeker van een beoordelingslink zal alle inhoud van dat vergrendelde portfolio kunnen bekijken, vergelijkbaar met een indiening in Canvas (SpeedGrader), maar kan geen nieuw commentaar achterlaten. Dit bevat ook  alle versies van bewijzen, feedback en identiteiten van de feedbackgevers. Om ongewenste toegang te voorkomen, is de URL ook beveiligd met een wachtwoord.


Het wachtwoord wordt gegenereerd door de applicatie en kan niet gewijzigd worden. De beoordelings-URL kan ook niet worden herroepen door de eigenaar van het portfolio. Dit is om ervoor te zorgen dat de toegang tot een portfolio als bewijs voor een formele beoordelingsprocedure (bijv. archivering en/of accreditatie-eisen) niet (per ongeluk) kan worden ingetrokken of verloren kan gaan. Hiertoe draagt de eigenaar van het portfolio het eigenaarschap van zijn vergrendelde kopie over van hemzelf aan de instelling.


Door naar 'Mijn archief' (voorheen 'Historie') in het hoofdmenu te gaan, kan een gebruiker alle vergrendelde kopieën van zijn portfolio bekijken en de deelbare links beheren. In de kolom 'acties' kan de gebruiker middels de knop met de drie puntjes een nieuwe deelbare link genereren. Vervolgens kan hij kiezen tussen een showcase of een assessmentlink waarna de link wordt gegenereerd en kan worden gekopieerd en gedeeld. De kolom 'acties' geeft aan of er een showcase en/of assessmentlink zijn aangemaakt (actief) voor een bepaald vergrendeld portfolio.

Waarde

De toevoeging van deelbare links opent heel wat nieuwe mogelijkheden voor gebruikscases met betrekking tot presentatie en beoordeling.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article