Portfolio is een plug-in in Canvas LMS, die direct communiceert met Canvas. Deze app is werkt als ontwikkelportfio, een sub-set van de content van het ontwikkelportfolio kan vastgelegd worden als assessmentdossier. 


Zo werkt Portfolio:


 1. Structureren middels collecties
  In Portfolio kan je je werk- en beroepsproducten structureren en organiseren. Dit doe je binnen collecties. De gebruiker kan deze collecties zelf een naam en een korte beschrijving geven (een collectie kan bijvoorbeeld een competentie, leeruitkomst of project vertegenwoordigen). De collecties verschijnen op de startpagina van het portfolio.

 2. Bewijsmaterialen uploaden
  Je kan ingeleverde opdrachten in Canvas direct in het portfolio laden, hierbij wordt ook de authentieke feedback uit de beoordeling opgehaald. Daarnaast kunnen ook niet-beoordeelde materialen direct in het portfolio worden geüpload en kan worden gelinkt naar externe materialen.

 3. Portfolio opbouwen
  In de plug-in kan je geüploade bewijsmaterialen koppelen aan collecties. Daarnaast kan je beschrijvingen en reflecties toevoegen aan zowel een collectie als geheel, als aan losse stukken bewijsmateriaal.

 4. Feedback verzamelen
  Als Canvas gebruiker kan je andere Canvas gebruikers en externen toegang geven tot het gehele portfolio of één of meerdere collecties door deze daarvoor uit te nodigen en ze een feedback verzoek te sturen.

 5. Portfolio inleveren
  Het portfolio -of onderdelen hiervan- kan worden bevroren voor beoordeling. De docent zet een Canvas Opdracht klaar waar een student het portfolio kan inleveren, dit kan vervolgens in de Canvas SpeedGrader worden bekeken en eventueel beoordeeld. Een gebruiker kan zelf selecteren welke collecties en bewijsmaterialen er worden opgenomen in het dossier dat vastgelegd wordt.


Je vindt Portfolio terug aan de linkerkant van je scherm in Canvas (in de globale navigatie). Klik op het koffer icoon om de app te openen.